Prenumerera
Prenumerera
Löfven-omval-statsminister
By Frankie Fouganthin - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35376552

Detta är att glömma sitt eget partis historia och bakgrund

Det svider i ens själ och hjärta, att höra statsminister Stefan Löfven och hans partivänner
upprepa och uttala sig om andra partiers bakgrund. Frågan måste ställas, är det ingen
Socialdemokratisk företrädare som känner till sitt eget partis historiska bakgrund eller är den förträngd?

Socialdemokraterna har haft en unik ställning Svensk historia. Inget annat parti har haft en
sådan makt och inflytande över det svenska samhället och dess befolkning. I över 100 år har Socialdemokraterna (från början Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP) varit det största och mest inflytelserika politiska parti i Sverige. Lika länge har partiet lyckats att hålla en del av sin historia borta offentligt och i läroböcker.
Vid andra världskrigets utbrott förklarade Sverige sig neutralt och undgick därför kriget. Under pågående krig kom Nazityskland (Tredje riket) 1940 med ett krav om transitering av soldater och krigsmaterial genom Sverige till Norge, som då accepterades av Sveriges regering.

Under krigsåren 1939–45 hade Sverige en samlingsregering, ledd av en Socialdemokratisk
Stadsminister, Per Albin Hansson i samverkan med bondeförbundet (numera Centern),
Folkpartiet (numera Liberalerna) och Högern (numera Moderaterna). När kriget var slut återtog Socialdemokraterna ensamt regeringsmakten i Sverige.
Under dessa krigsår exporterades kullager från Svenska kullagerfabriken (SKF) som ägdes av familjen Wallenberg och som styrdes under krigstiden av Sveriges regering. Utöver
exporterades järnmalm och vapen till Adolf Hitler, som av detta påstås ha förlängt andra
världskriget med 1 till 2 år.

Betalning fick Sverige i guld, sammanlagt över 20 ton i guldtackor och 1,5 ton guldmynt. Utöver tog Stockholms Enskilda Bank (nuvarande SE-banken) emot ca 100 kilo guld i provision, där en viss mängd kan ha varit konfiskerat eller plundrat personguld.
Vad många i dag kanske inte vet, är att Sverige mellan åren 1949-1999, betalt ett
krigsskadestånd på 2,5 miljarder US-dollar för sitt omfattande samarbete fram till 1943 med Tyskland, detta för att slippa decennier av exkludering från världsmarknaden av bland annat stål och kullager.

Ett skadestånd som Socialdemokraterna inte vill erkänna och dessutom finns inget
dokumenterat i något svenskt arkiv, utan enbart i amerikanskt, där Sverige genom underskrift har erkänt skadeståndet.

För att dölja skadeståndet och inte visa att Sverige tagit emot guld och medverkat till en
vidomfattande export av vapen och malm, försökte Socialdemokraterna under lång tid
omförhandla detta till en ”donation” till FN och även ange så i bokföringsposten. Det bör
tilläggas att det var endast socialdemokrater som skrev på och hade kännedom om
krigsskadeståndet som gick under benämning Washingtonförhandlingarna. Dessa händelser är förbisedda i svenska uppslagsverk och läroböcker!

Här en del av Socialdemokraternas historia:

Har i stor omfattning kontrollerat och censurerat svensk media
Har avlyssnat oliktänkande, bland annat på arbetsplatser
Har internerat kommunister för att omintetgöra framtida generation
Har aktivt förvägrat judar på flykt en fristad
Har stämplat ”jude” i de judars pass som befann sig i Sverige
Har gjort rasbiologi till en vetenskap och delat upp befolkningen efter ras samt genomfört
medicinska experiment, bland annat tandexperimenten på sin befolkning.

Har tvångssteriliserat kvinnor och med det berövat dessa möjligheten att sätta barn till världen

 

Skribent Boo Nilsson