Prenumerera
Prenumerera
© SAS

SAS vänder bokningsnedgången

Svenska Morgonbladet har under 2020 skildrat den ekonomiska kris som SAS befinner sig i som ett resultat av coronapandemin. Situationen är allvarligt och verksamheten hade hamnat på obestånd om inte offentliga medel ifrån de nordiska länderna pumpats in i flygbolaget med anor ifrån

Påskresandet har varit den första stora vändningen för bolaget enligt Dagens Industri.
310 000 passagerare flög med SAS i mars vilket är en ökning med 40 procent när vi jämför mot föregående månad. Det är emellertid är minskning med uppemot 70 procent när man jämför mot mars för ett år sedan. Koncernens VD Rickard Gustafson ser att framtida bokningar ökar men ifrån redan väldigt låga nivåer.