Prenumerera
Prenumerera
barnäktenskap regeringen

Regeringen öppnar upp för barnäktenskap ingångna i Sverige

Regeringen säger ja till att godkänna barnäktenskap om det finns ”synnerliga skäl”, enligt det lagförslag som träder i kraft den 1 juli i år.

På sin hemsida har regeringen gömt undan lagförslaget genom att lyfta fram ett pressmeddelande om förbud mot månggifte.

– Att män tillåts ingå äktenskap med flera kvinnor är inte förenligt med den princip om lika­behand­ling av makar som svensk rätt bygger på och kraven på jäm­ställd­het, kommenterar justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Frågan gällande äktenskap när den enda parten är under 18 år är emellertid känsligare verkar det som.

– Vi har ju flickor och pojkar i Sverige i dag, alltså svenska medborgare, som är sambo med varandra, som har sex med varandra, som lever tillsammans och som får barn tillsammans, kommenterade den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson under en riksdagsdebatt där hon försökte försvara barnäktenskap.

Regeringen vill slopa 18-års kravet för att ingå äktenskap och därmed vid ”synnerliga skäl” möjliggöra barnäktenskap.

Enligt Rädda Barnen kan kulturer som praktiserar barnäktenskap uppmana det i större utsträckning under coronakrisen, då ekonomisk marginalisering höjer incitamentet att gifta bort dottern till fördelaktiga villkor och av kontaktskapande anledningar, skriver SVT.

Den tidigare alliansregeringen klubbade 2014 igen ett förslag mot barnäktenskap men möjliggjorde att äktenskap ingångna utanför Sverige skulle kunna fortsätta att få gälla, enligt riksdagens dokumentation.  

Källa-lagförslaget:forbud-mot-erkannande-av-utlandska-manggiften-prop.-202021149(1)