Prenumerera
Prenumerera
Förlängd pandemilag
Av http://politik.in2pic.com, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14696340

Regeringen avser att förlänga Pandemilagen samt restriktioner på serveringsställen

Regeringen vill förlänga pandemilagen till i januari 2022 med hänvisning till den osäkerhet som än råder kring smittläget. Förslaget till förlängd pandemilag har nu skickats ut på remiss, rapporterar Dagens Industri.

Den tillfälliga lagen om smittskyddsgårdgärder på serveringsställen vill regeringen också förlängda.

Med hjälp av pandemilagen har regeringen och folkhälsomyndigheten kunna inskränka medborgarnas och företagens fri – och rättigheter utan att behöva söka stöd i riksdagen. Därmed sätts hela parlamentarismens princip ur spel. Det är tveksamt om pandemilagen är grundlagsenlig.

Pandemilagen berör till exempel butiker, köpcentrum, restauranger, gym, teatrar, bio, idrottsanläggningar och andra offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster.

”Det är ju inte så att vi gör detta för att vi jättegärna vill ha begränsningsåtgärder, men om det är så att det faktiskt behövs under hösten, då vill vi ha den möjligheten och signalera det nu”, säger Hallengren.

Riksdagen måste emellertid ta ställning till själva lagförlängningen.

När pandemilagen röstades igenom i januari fick regeringen stöd av Sverigedemokraterna. Alternativ för Sverige är det enda svenska parti som öppet argumenterade emot lagförslaget i januari.