Idag måste det minst var en specialiserad allmänläkare på plats under hälsocentralens öppettider. Men med det nya regelverket kommer det räcka med en närvarande specialist i allmänmedicin en dag i veckan och annars ha en legitimerad läkare på plats, skriver Läkartidningen.

Kritiken mot förändringen har varit omfattande och inte bara ifrån de borgerliga oppositionspolitikerna. Även läkarfacket, privat vårdgivare, pensionärsorganisationer och distriktsköterskor ser på beslutet med förskräckelse. De är samtliga oroliga över att vårdtillgängligheten snabbt kommer att försämras.

Distriktsläkareförbundet (DLF) på nationell nivå kommer med skarp kritik.

– Jag tycker det är bedrövligt att majoritetspolitikerna vill kompromissa med den medicinska kvaliteten för dem som bor i glesbygden. I och med det här beslutet startat man en process som rustar ner primärvården. Att man sänker kravet på läkarnas utbildningsnivå kommer inte på något sätt att lösa primärvårdens tillgänglighetsproblem, säger DLF:s ordförande Marina Tuutma till Läkartidningen.

– Ingen annan region har gjort något liknande, säger hon därpå till tidningen.

Hon menar dessutom inte att de specialiserade allmänläkarna har ansvar för utbildningsläkare och detta har inte politikerna förstått då de glömt förhandla med de fackliga aktörerna i regionen. En organisatoriskt stökig situation uppkommer således.

Det är den politiska majoriteten i Region Gävleborg (S, C, V, MP) som står bakom det kritiserade beslutet.

Regionrådet Magnus Svensson (C) kommenterar förändringen.

– Vi drar inte ned på läkare utan säger fortfarande att det ska finnas en fast läkarkontakt på hälsocentralerna under öppettiderna. Det vi tittat på är våra specialistläkare i allmänmedicin, som det saknas cirka 2 000 av i Sverige i dag. Där har vi sagt att vi inte behöver ha samma krav att de ska vara tillgängliga fysiskt hela tiden, säger Magnus Svensson till Sveriges Radio Gävleborg.