Prenumerera
Prenumerera
Av Frankie Fouganthin - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89298420

Folkhälsomyndigheten vill inte se restriktionslättnader – men hänvisar inte till högre dödstal

Regeringen använder Folkhälsomyndigheten som remissinstans och hade i februari ställt frågan beträffande när restriktionerna sakteligen skulle kunna lättas på. Folkhälsomyndighetens initiala förslag var den 11 april. Myndigheten påstår nu att smittspridningen ökar och anser därmed att restriktionerna inte kan avta riktigt än.

”Folkhälsomyndigheten föreslog tidigare att förordningsändringarna skulle träda ikraft den 11 april 2021. Eftersom smittspridningen nu ökar i de flesta regionerna, med en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd, bedömer Folkhälsomyndigheten dock att förändringarna nu inte är möjliga att genomföra.” skriver FHM på sin hemsida idag.

Det är noterbart att ingenstans i denna skrivelse nämnder FHM att dödstalen stiger.

Folkhälsomyndigheten föreslår den 3 maj som nytt preliminärt datum för restriktionslättnader.

Kroglivet kräver mer stöd

Krogbranschen kräver nu mer stöd efter att Folkhälsomyndigheten offentliggjort att de vill förlänga restriktionerna.

– Varje dag spelar roll för oss. Det blir i praktiken en partiell nedstängning, då behövs stödåtgärder och de saknas, säger Jonas Siljhammar, vd för branschorganisationen Visita till SVT.

Det är den fortsatta begränsningen av alkoholförsäljning som oroar dem.