Prenumerera
Prenumerera
BRÅ - fler - våldsbrott
Bilden faller under Public Domain

Fler anmälda brott 2020 enligt BRÅ – ökning av – våldtäkter – våld mot närstående – skadegörelse

Under föregående år anmäldes 1,57 miljoner brott i Sverige. Detta är en ökning med en procent i jämförelse mot 2019. Statistiken kommer ifrån Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

De brottsrubriceringar som ökat mest är skadegörelsebrott på olika allvarlighetsnivåer och narkotikabrott. Respektive brottsgrupp har ökat med 10 procent. Antalet anmälda våldtäkter har också ökat med 10 procent.

Antalet anmälda bedrägeribrott har dock minskat med 11 procent.

Därpå har misshandel av obekant minskat men det faktumet säger beskriver nog mer pandemins påverkan på samhället än att våldsbenägenheten på sikt gått ner, menar BRÅ. För antalet misshandelsbrott av närstående har ökat, enligt rapporten ifrån BRÅ. Det dödliga våldet som helhet har också ökat i Sverige, men tyngdpunkt i Stockholmsregionen.

Det är viktigt att komma ihåg att en ökad anmälningsfrekvens ibland kan vara en produkt av ett ett visst brott blivit mer uppmärksammat än att brottstypen de facto ökar.

Brottsförebyggande rådet är en svensk statlig myndighet som jobbar utifrån regeringens direktiv via justitsiedepartementet.