Prenumerera
Prenumerera
Moské Växjö - bygglov - islamisering
Av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22434373 / © Gustav Pettersson

AfS enda parti som röstade emot bygglov för moské i Växjö

Sedan ett par år tillbaka har planer funnits på att bygg en moské i Växjö. Stiftelsen Växjös muslimer är initiativtagare till projektet och fick för några dagar sedan bygglovet godkänt av kommunens byggnadsnämnd, enligt vxonews.

Liberalerna har ordförandeposten i byggnadsnämnden och på den posten sitter Rickard Karlsson som inte ser några som helst problem i att projektet nu har fått klartecken.

– Det här följer detaljplanen helt och hållet så det är inga konstigheter. Det är en allmän samlingslokal som det heter. Det är likadant för den här föreningen som för alla andra som vill ha samlingslokal, säger byggnadsnämndens ordförande Rickard Karlsson, (L) till Smålandsposten.

En reservation mot beslutet har inkommit ifrån Alternativ för Sverige (AfS) vars representant i nämnden heter Gustav Pettersson(bild). Svenska Morgonbladet talade med honom i söndags.

Gustav frågade Richard Karlsson och alla andra samlade vid det beslutande nämndmötet om ”någon vet vart pengarna till detta projekt kommer ifrån”. Det blev tyst i rummet i ett par sekunder innan Richard Karlsson svarade att Stiftelsen inkommit med vissa uppgifter men att han inte visste mera.

AfS i Växjö är dock oroliga för att Saudiarabiska intressen ligger bakom finansieringsstrukturen. Enligt tidningen ETC:s granskning, ifrån 2017, ligger det islam-dogmatiska Saudiarabien bakom minst var fjärde moskébygge i Sverige och det är därmed högst troligt att Petterssons misstankar är korrekta.

Byggnadsnämndens viceordförande, tillika Moderaternas Anton Olsson, ställde sig också frågade till den finansiering som finns bakom projektet i en debattartikel där han tydligt sa nej till ”odemokratiskt, utländsk finansiering”. Men enligt nämndprotokoll har inte Anton Olsson reserverat sig emot beslutet om bygglov.

Svenska Morgonbladet har kontaktat Stiftelsen Växjö muslimer för att se om de har något svar på finansieringsfrågan. De har avböjd från att medverka i en intervju.

Gustav Pettersson anser dessutom att det finns en könssegregerande dimension kring en moskés planlösning då lokalerna är formade för att hålla män och kvinnor åtskilda på ett sätt som inte har förankring i ”svensk historia och tradition.” Han kommer inkomma med en skriftlig reservation till stadsbyggnadskontoret.

AfS var det enda partiet som röstade emot detta beslut i byggnadsnämnden. Sverigedemokraterna och Moderaterna lämnade inga reservation mot bygglovet.