Prenumerera
Prenumerera
orban-Eu-budhetregler-domstol
By European People's Party - EPP Helsinki Congress in Finland, 7-8 November 2018, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74261369

Ungern och Polen tar EU:s nya budgetregler till domstol

Enligt EU:s nya budgetregler måste stater följa demokratins principer och rättsstatsregler för att erhålla EU-pengar. Denna vagt formulerade andemening är det nya budgetkravet som unionens medlemsländer spikade för sin långtidsbudget. Beslutet togs i vintras, enligt SvD.

Den stora frågan är om dessa formuleringar håller juridiskt och i så fall exakt hur de ska tolkas. Polen och Unger vänder sig nu till EU:s domstol i Luxembourg för att få formuleringarna prövade då lagrummet troligtvis skapats för att ifrågasätta dessa två länders konservativa hållning, rapporterar SvD.

”Vi anser att sådana lösningar inte har någon juridisk grund i fördragen, att de blandar sig i medlemsländernas kompetens och bryter mot EU-rätten”, heter det i ett uttalande från regeringen i Polen på torsdagen, enligt nyhetsbyrån AFP.

Polen och Ungern lade sina veton mot långtidsbudgetens nya regler. En kompromiss nåddes där parterna var överens om att reglerna inte skulle börja använda förrän efter en rättslig prövning.