Prenumerera
Prenumerera
corna psykisk ohälsa
© Folkhälsomyndigheten

FHM: Med lockdown ökar våld mot barn och kvinnor – barns psykiska ohälsa försämras

Folkhälsomyndigheten konstaterar att Sverige äntligen kan börja se ett slut på coronakrisen nu när vaccinationen är i rullning. Men myndighetens generaldirektör, Johan Carlsson, ser att en hel generation barn och ungdomar tagit skada av den uppkomna situationen.

– Vi måste se vilka problem som lämnas kvar och belysa dessa. Ett sådant är barn och ungas fysiska och psykiska ohälsa. Tar vi inte tag i det riskerar vi att förlora en hel generation, säger han enligt Expressen.

En Brisrapport för 2020 skildrar hur väldigt många ungdomar drabbats hårt av restriktionerna och coronahysterin. Ungdomarna har drabbats både fysiskt och psykiskt och läget är allvarligt för de som redan hade psykosociala utmaningar innan corona.

Enligt Johan Carlsson har antalet ungdomar som ringt in till bris ökat sedan krisens inledning.

– mest handlade de om psykisk ohälsa, familjekonflikter och övergrepp, säger han till Expressen.

Den svenska jämställdhetsmyndigheten kunde även konstatera i februari att coronapandemins nedstägningar och medföljande lågkonjunktur fått våldet mot kvinnor att ökar.

”När många familjer blir isolerade under coronapandemin ökar risken för våld. Ett samhälle i kris, ekonomisk press och ångest för situationen är bidragande orsaker. Idag uppger vissa kommuner att mäns våld mot kvinnor ökat, medan andra uppger att det ser ut som året innan.” skriver myndigheten på sin hemsida.