Prenumerera
Prenumerera
By World Economic Forum - Flickr: Meles Zenawi - World Economic Forum on Africa 2012, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24356725

Krönikör Dan Stein – Covid och attacken mot medelklassen

Den första mars införs nya hårdare Covid-restriktioneri Sverige, bland annat ska alla serveringsställen tvingas stänga 20:30. Restauranger, krogar, barer, caféer och bingohallar ska stänga ännu tidigare än innan och begränsa antalet besökare ytterligare. Näringar som redan är hårt prövade av restriktioner beslås med nya begränsningar eftersom regeringen uppger sig vara oroad över att en tredje Coronavåg kan vara på väg. Trots att all smittspårning visar att detta virus precis som andra virus främst sprids i hemmen och på arbetsplaserna har politikerna valt att straffa butiker, hotell, restauranger och dylika verksamheter med de hårdaste restriktionerna. Företrädare för branschorganisationerna ser med oro på hur redan blödande företag drivs till ruinens brant. De flesta verkar dock ropa efter fler stödpaket, som förövrigt visat sig vara nästan omöjliga att få ta del av pga byråkratiskt krångel, utan att förstå de bakomliggande motiven till åtgärderna mot den så kallade pandemin.
Mot bakgrund av vad vi vet om virus strider Coronarestriktionerna mot bättre vetande och med den tydliga udden riktad mot småföretagare är det svårt att inte se politiken som ett beställningsjobb från högre ort. Det stod tidigt klart att utlysningen av en pandemi i början av 2020 skulle användas av vissa aktörer för att främja helt andra agendor än folkhälsan. ”The Great Reset” och ”Build Back Better” har blivit centrala begrepp för hur pandemin, enligt den globa eliten, ska användas för att omstarta eller bygga om världen i en ny riktning. Forskare som Jacob Nordangård och andra har betecknat Coronaoperationen och The Great Reset som en global statskupp. I nästan perfekt synkronisering har mänskliga fri-och rättigheter smulats sönder världen över och ersatts av något som närmast kan liknas vid en polisstat. Utegångsförbud och kommunarrester har införts och medborgarna har i många fall förbjudits att arbeta och försörja sig (om de inte har kunnat arbeta hemifrån). Sverige har klarat sig något bättre men även här har den grundlagsskyddade mötes-och demonstrationsfriheten avkaffats samtidigt som tumskrivarna dragits åt kring besöksnäringarna. Utan att närmare gå in på den globala omstarten i sin helhet så bör särskilt medelklassen, åtminstone den näringsidkande delen, se med oro på den ekonomiska process som accelererat under den imaginära Coronapandemin.
Medan småföretagare, butiksägare och krögare har drivits i konkurs av nedstängningar (lockdowns) och virusrestriktioner har globala jätteföretag dammsugit upp verksamheter och marknader som aldrig förr. Internethandelföretag som Amazon har exempelvis växt enormt och anställde under en period 2500 personer dagligen för att kunna hantera sin expansion förra året. Under de senaste 11 månaderna har ägaren Jeff Bezos förmögenhet växt från 113 US-miljarder till 189,3 US-miljarder. Under samma period växte de amerikanska miljadärernas totala förmögenhet med 1,3 triljoner och Wall Street producerade dessutom 56 nya miljardärer från mitten av mars till slutet av december förra året, enligt Institute for Policy Studies. Detta kan jämföras med att 100 000 små-och medelstora företag i USA gick i konkurs och att 73 miljoner amerikaner förlorade sitt arbete efter Coronarestriktionernas införande. De multinationella företagen upplever en veritabel ”boom” samtidigt som extremfattigdomen ökar snabbare än den gjorde under den globala finanskrisen 2008. Enligt Sidas chefsekonom Susanna Gable har 120 miljoner fler människor tryckts ner i extrem fattigdom som en direkt följd av åtgärderna mot Covid-19. Utvecklingen är tydlig, kapitalkoncentrationen och monopoliseringen ökar samtidigt som fattigdomen växer och den självägande medelklassen proletariseras. Det är svårt att inte dra paralleller mellan den sociala nedåtrörlighet som nu drabbar medelklassen och andra historiska processer där producenterna skiljts från sina produktionsmedel, som exempelvis Enclosurerörelsen i England på 1500-talet när de rika jordbruksägarna drev bort småbönderna från jorden och slog ihop mindre bitar land till stora gods. De tidigare småbrukarna som förlorat sin mark och rätten att nyttja allmänningarna blev sedan tvungna att sälja sin arbetskraft till de förmögna godsägarna.
Ett senare exempel är kollektiviseringskampanjen i Sovjetunionen i samband med den första femårsplanen 1928-32. Efter några år av ekonomisk liberalisering där bönderna fick äga jord och sälja sina produkter på marknaden beslutade Sovjetregimen 1929 att jordbruket skulle kollektiviseras och att de så kallade kulakerna (självägande bönder) skulle avskaffas som samhällsklass. Även om det inte är en officiellt uttalad politik att förgöra medelklassen så håller den de facto på att snabbt förlora sitt relativa välstånd och oberoende i Coronapandemins spår. Attacken på det småskaliga ägandet av ekonomin har delvis monetära motiv förstås men där finns också ett totalitärt inslag som handlar om att klämma åt en social kategori som hittills erhållit ett visst oberoende gentemot ”systemet”. Den som vill få en inblick maktelitens visioner för världen uppmanas kika närmare på den uppmärksammade reklamfilm som World Economic Forum släppte 2016. I den en och en halvminuter långa filmen listas åtta punkter som ska visa hur världen kommer att te sig 2030, året då FN:s Agenda 2030 ska vara genomförd. Vid första punkten syns en leende man bakom texten ”you will own nothing and you will be happy” och i nästa bildruta syns en drönare överlämna ett paket vid en port med texten ”whatever you want you`ll rent”. Idén om att vi i framtiden inte kommer att äga något och vara lyckliga låter som en kommunistisk utopi men samtidigt ska vi hyra allt vi behöver vilket implicerar att det kommer att finnas ägare. Vilka dessa ägare är har blivit övertydligt under den så kallade pandemin. Spillrorna av medelklassens sönderslagna ekonomi sugs upp av de globala jättarna vars kontroll över ekonomin kan liknas vid hur medeltidens feodalherrar ägde och kontrollerade all jord. Det är denna neo-feodala elit som vi ska arbeta för och hyra allt vi behöver från i framtiden. Tendenserna har kunnat skönjas en tid.
Vi hyr redan från Netflix till en fast månadskostnad och prunumererar på Microsofts Office-paket som tidigare gick att köpa. Den så kallade ”omstarten” av världen egentligen bara en enorm forcering av en politisk och ekonomisk process som drivits i mer än 100 år, centraliseringen av makt och rikedom i händerna på en transnationell maktelit. Om inte medelklass-folket snart vaknar upp och inser vart det lutar så kommer den enda framtidsutsikten att bli att ta plats bland en växande skara egendomslösa livegna i globalisternas NWO-samhälle.