Prenumerera
Prenumerera
© Tomislav Stjepic

Regeringen vill göra det lättare för ensamkommande migranter att få stanna

Regeringen har nyligen beslutat att ändra kring jobbkravet för permanent uppehållstillstånd för ensamkommande migranter beträffande gymnasielagen. De ska nu ha ett år på sig att hitta arbete efter studier innan de utvisas.

Regeringen vill även att bidragsfinansierade anställningar och CSN ska kunna ses som godkänt försörjningskrav när uppehållstillstånd ska utvärderas.

Tidigare har ensamkommande migranter tvingats uppvisa en tillsvidareanställning som huvudregel för att få stanna vid gymnasielagens användning. Detta vill vår regering släppa på nu.

Migrationsverket kom emellertid med invändningar mot förslaget. Myndigheten anser att det blir svårt att bedöma forskningskravet på ett stabilt vis.

– I de ärenden där personen ansöker om permanent uppehållstillstånd och har en subventionerad anställning eller där studiemedlet är en del av den egna försörjningen kan det finnas svårigheter för den sökande att visa att han eller hon har en försörjning över tid, säger Carl Bexelius, tillförordnad rättschef på Migrationsverkets hemsida.