Prenumerera
Prenumerera
Andreas_Hatzigeorgiou Stefan Löfven brottslighet
Av Stockholms Handelskammare/Christian Gustavsson - http://www.mynewsdesk.com/se/chamber/latest_media, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82656923 / Av Frankie Fouganthin - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18195922

Näringslivets toppar skriver brev till regeringen om brottsligheten – fokusera inte bara på corona

Flera näringslivstoppar ser den växande kriminaliteten som ett allt större hot mot företagens möjlighet att generera jobb och tillväxt, rapporterar Di.se.

Ett flertal giganter inom näringslivet har nu skickat ett brev till statsminister Stefan Löfven där det står att näringslivet vill hjälpa till i kampen mot den tunga brottsligheten.

”Regeringen måste visa från högsta nivå att man lyssnar till näringslivet”, säger Andreas Hatzigeorgiou (till vänster på bild), vd för Stockholms Handelskammare till di.se. Han är en av personerna bakom initiativet.

I brevet poängteras att näringslivet känner alltmer oro för att parallellsamhällen bryter ner Sverige på ett sätt som begränsar näringslivet möjligheter att utvecklas.

Näringslivstopparna anser inte att regeringen tar dem på tillräckligt stort allvar och initiativet är ett sätt att väcka uppmärksamhet i debatten. De känner dessutom att Coronastrategier fått lite för mycket utrymme på den politiska dialogen och att den kriminella utveckling har glömts bort. För näringslivet är emellertid brottsligheten en minst lika viktig fråga.

”Brottsligheten är en av de mest diskuterade frågorna i näringslivets toppskikt”, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms handelskammare…”Vi är bekymrade över den grova brottslighet som håller på att rota sig och riskerar att skapa en ond spiral som skadar företagens möjligheter att generera jobb.” säger han därpå till di.se.  

Bland uppropets deltagare finns ibland annat Stockholms Handelskammare, Securitas vd Carl Dahlén, Christer Gardell vd Cevian Capital och Louise Lindh vd Lundbergs fastigheter, bland många fler.

Samtliga vill markera att det finns stöd hos näringslivet att delta i en stark satsning mot det våld och de brott som drabbar allt fler.

I brevet till Stefan Löfven uppmanar företrädarna regeringen ”att ta utvecklingen på största allvar och känna sig förvissad om att det finns ett mycket starkt stöd från näringslivet att prioritera offensiva insatser mot brottsligheten”.