Prenumerera
Prenumerera

Krönikör Jack Nilsson: Kampen mot Ibn Rushd har gjort ett viktigt genombrott i Göteborg

Göteborg har efter flera månaders utredning äntligen stoppat de kommunala bidragen till Ibn Rushd och studieförbundet kommer inte längre att få en spänn. De menar på att våra skattepengar inte ska gå till organisationer som motverkar demokrati och integration vilket Ibn Rushd har gjort sig mer än skyldig till. Efter en rad granskningar och rop från opinionsbildare och forskare har man kunnat visa att Ibn Rushd samarbetat med många skumma filurer – bland annat den islamistiska organisationen Milli Görus som är emot att muslimer integreras i Europa, sprider hat mot judar och förnekar att förintelsen ägt rum. År 2016 kontrollerade Milli Görus över 500 moskéer runtom Europa varav mer än 300 i Tyskland.
Ibn Rushd har även samarbetat med Bellevuemoskén i Göteborg som länge förknippats med islamistisk extremism och har dessutom utmärkt sig genom att jämt bjuda in rasistiska hatpredikanter till olika arrangemang. I en artikel i Göteborgsposten skrevs det tidigare idag att ledande terrorforskare och akademiker länge pekat på att Ibn Rushd har kopplingar till det Muslimska Brödraskapet som är en global islamistisk rörelse med en ideologi som inte är förenligt med liberala och progressiva ideal om individuell frihet, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Att Ibn Rushd nu inte längre bekostas av hårt arbetande göteborgare är därmed en seger för de som länge varnat för att skattepengar hamnat i händerna på extremister och antidemokrater.
Detta är ett steg i rätt riktning och en signal på att där faktiskt finns människor som vill se en förändring, som kan bortse från politisk ideologi och istället använda sunt förnuft för att göra vad som är bäst för oss medborgare och för landets säkerhet.
Ibn Rusdh och det Muslimska Brödraskapet har ingenting att göra i Sverige.