Prenumerera
Prenumerera
By Todd Huffman from Phoenix, AZ - Needle Exchange, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5170947

Norge: Landets regering öppnar för avkriminalisering av innehav och bruk av narkotika

Häromveckan skrev Svenska Morgonbladet om hur synen på narkotika förändrats de senaste åren och hur en del psykedeliska droger testas, hos bland annat karolinska

institutet, som medicinering i samverkan med terapi och dylikt. Synen på narkotika har således liberaliserats.

Idag offentliggjorde exempelvis Norges regering att de vill reformerar den nuvarande narkotikalagstiftningen och de har som ambition att avkriminalisera innehav och bruk.

– Det är den viktigaste socialpolitiska reformen i modern tid, säger Venstre-ledaren och kunskapsministern Guri Melby på en presskonferens där lagförslaget presenterades av regeringspartierna Høyre, Venstre och Kristelig Folkeparti, enligt SVT.

Den norska reformförslaget har inspirerats av Portugal där en liknande lagstiftning drevs igenom så tidigt som 2001. Droger ses i grunden fortfarande som ett problem i Norge men ambitionen är att huvudfokuset kring drogproblematiken ska flyttas ifrån rättsväsendet till vården, menar SVT.

Förslaget som nu ligger på bordet har utretts i flera år.

– Vi har kämpat för en mer human narkotikapolitik i över tio år. Straff skadar! Det fungerar inte. Tvärtom kan det göra det svårare för människor som behöver hjälp. Och det bidrar till utstötning och stigmatisering av sårbara människor. Vi kan inte längre basera den norska narkotikapolitiken på vad vi känner eller tror, säger Guri Melby därpå enligt SVT.

Landets hälsominister Bent Høie från Høyre var också med på presskonferensen och bedömer att det går att motivera ungdomar att lämna missbruk utan hot om straffpåföljd. Han tycker snarare att samhällets resurser ska styras om till bra beroendevård istället för kostsam jakt och lagföring av ung människor som hamnat snett i livet, rapporterar NRK.

– Polisen ska kunna pålägga krav om att en person som blir anhållen med narkotika för eget bruk ska möta en rådgivande enhet på kommun. Den enheten ska vägleda om skadeverkningar, göra en kartläggning samt uppföljning, och inte minst erbjuda hälsohjälp, säger Høie till NRK.

Det norska stortinget kommer ta ställning till förslaget nu till våren.