Prenumerera
Prenumerera
Av Calle Eklund/V-wolf - Eget arbete, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12235129

Regeringen vill skattehöja för bensin och dieselbilar – KD stödjer förslaget passivt

Det finns nu en majoritet i riksdagens skatteutskott som ställer sig bakom regeringens förslag om höjd skatt på bensin – och dieselbilar. Syftet är att svenskarna allt mer ska ställa om till elbilar. Detta sker i ett läge när akut elbrist råder i landet. Sverige blir då än mer beroende av kolkraft ifrån Tyskland och Polen.

Regeringen vill att skatten ska höjas de tre första levnadsåren för nya personbilar, en del bussar och lättare lastbilar, vilka går på bensin eller diesel.

Moderaterna och Sverigedemokraterna är kritiska till förslaget men har inte lyckats samla ihop mer stöd. KD sviker sina ”höger”-kollegor och stödjer därmed passivt förslaget. Några offentliga utspel om frågan har inte gjorts ifrån KD:s hemsida eller socialamedieplattformar under dagen.

”Andelen elbilar och laddhybrider, alltså bilar som går helt eller delvis på el, ökar i Sverige. Skatteutskottet håller med regeringen om att omställningen till en fordonsflotta som inte är beroende av fossila bränslen behöver påskyndas”, skriver riksdagen.se.

Koldioxidbeloppet är den variabel som avgörs av hur mycket utsläppt ett fordon står för. Detta belopp är del av skattesatsen och ska dessutom höjas enligt propositionen.

”Förslaget syftar till att öka andelen fordon med låga utsläpp av koldioxid i nybilsförsäljningen och bidra till målet att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 jämfört med 2010”, enligt riksdagen.

Riksdagen röstar om förslaget den 25 februari.