Prenumerera
Prenumerera
CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105674

Allt hotfullare miljö för personal och ägare inom butikssektorn

Arbetsmiljön inom handeln har kraftigt försämrats av de trakasserier som kriminella allt mer utövar mot branschens anställda. Hot och våld förekommande allt mer ofta och många känner en oerhörd frustration över att kriminella ofta får härja fritt utan att bli straffade, enligt Dagens Industri.

Handlarna anser inte att samhället agerar tillräckligt hårt mot denna typ av brottslighet. I de få fall där handlingarna lagförs blir påföljden ofta böter.

”Åtta av tio som döms till böter betalar dem aldrig”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel till Dagens Industri. Branschorganisationen ser ingen förbättring i 2020 års statistik. Under året utsattes fyra av tio handlare för brott varje månad.

Under 2020:s andra kvartal kunde till och med Svensk Handel se en kraftig ökning av våld i butikerna.

Den mest utsatta delen av butiksnäringen är dagligvaruhandeln. Här hittar vi över 50 procent av incidenterna. Situationerna blir ofta hotfulla menar Dagens Industri i sitt reportage. Den rådande situationen gör det svårt för handlarna att rekrytera och behålla personal långsiktigt, vilket skapar hög personalomsättning.

Det får konsekvenser för samhället när vissa butiker måste skala ner verksamheten utifrån ett säkerhetsperspektiv. Arbetstillfällen och skatteintäkter på omsättning kan gå förlorade.