Prenumerera
Prenumerera
Screenshot Youtube

Friande dom för Estoniafilmare – Åklagare: ”Det där med journalistisk verksamhet med mera har ingen relevans”

De dokumentärfilmare och vrakexpert som åtalats för gravfridsbrott vid Estonia har nu fått en friande dom. Göteborgs tingsrätt bedömer att internationell rätt väger tyngre och skyddar därmed bland annat Henrik Evertsson som blivit känd för hela Sverige via detta projekt.

De åtalade har bland annat sänkt ner en kabelbunden dykrobot i vattnet och filmat vraket vilket är straffbart enligt Estonialagen. Tingsrätten anser emellertid inte att männen kan straffas då uppdraget utfördes ifrån ett tyskflaggat fartyg som flöt på internationella farvatten.

”Tingsrättens bedömning är att den svenska Estonialagens tillämpningsområde i detta fall sträcker sig utöver vad som är möjligt att straffas för eftersom Tyskland inte är bundet av den mellan Estland, Finland och Sverige träffade överenskommelsen som lagen grundar sig på. Gärningen är därför inte straffbar på det tyskflaggade fartyget, vilket är att se som tyskt territorium”, skriver Göteborgs tingsrätt i ett pressmeddelande. 

Åklagare Helene Gestrin anser att domen är välskriven och att fokuset hamnat rätt kring huruvida tysk eller svensk lag ska gälla. Hon verkar ha varit orolig över att resonemanget skulle handlat om journalistisk frihet, enligt SVT.

– Tingsrätten har lagt fokus där det ska vara, tycker jag, alltså om det ska vara tysk eller svensk lag som gäller. Det där med journalistisk verksamhet med mera har ingen relevans här. Estonialagen har ett större användningsområde än vad de internationella reglerna medger. Tingsrätten anser att Estonialagen strider mot folkrättens pinciper och havsrättskonventionen, säger hon till SVT.