Prenumerera
Prenumerera
Ecstasytabletter som innehåller MDMA

Psykedelika gör genombrott i medicinsk forskning och lagstiftning – studier på Karolinska Institutet

För 10 år sedan var den brittiske adelsmannen, Sir Richard Branson, en av hjärnorna bakom dokumentären ”Breaking the Taboo” (2011). Dokumentären belyste hur ”Kriget mot droger” var till mer skada än nytta för samhället och människan. Sir Richard fick utstå intensiv kritik för sin hållning och hade svårt att få genomslagskraft för ett paradigmskifte i de finare salongerna samt i maktens korridorer. Ett decennium senare har attityden kring narkotika svängt och i USA bor numera var tredje medborgare i en delstat där cannabis är legaliserat, skriver Svenska Dagbladet.

I Washington DC röstade medborgarna i höstas för en variant av legalisering där polisen enbart får jaga narkotikabrott när allting annat är utrett, skriver tidningen Washingtonian.

 

2020-talet – psykedelikas genombrottsdecennium

2021 kan således bli året när en konstruktivare syn på psykedeliska droger tar fart. Från att ha totalförbjudits på 1970-talet har acceptansen för narkotiska preparat exploderat de senaste åren. Stora forskningscentra och universitet genomför forskningsprojekt där illegala droger visar sig ha goda effekter på allt ifrån posttraumatisk stress, ätstörningar till missbruksrehabilitering, enligt Svenska Dagbladet.

MDMA är exempelvis ett centralstimulerande amfetaminpreparat. Studier med goda resultat har genomförts och substansen har goda chanser att bli godkänd för behandling av PTSD senare under 2021 i USA. MDMA finns i bland annat ecstasy och psykedeliska svampar. En av de MDMA-inriktade forskningsprojekten bedrivs i Sverige på Karolinska Institutet vilka under den gångna veckan offentliggjorde positiva genombrott med substansen som del av en terapimetod för PTSD.

Andra studier har visat att psykedeliska preparat i samklang med samtalsterapi botar krigsveteraner från en PTSD som innan varit väldigt svår att finna ro ifrån. MDMA ska enligt vissa forskare frigöra stora mängder serotonin i hjärnan som då ger en känsla av lugn och glädje, skriver Svenska Dagbladet.

Ett annat preparat som är på tapeten i dessa sammanhang är Ketamin. Ketamin är ett narkosmedel men har även brukats som partydrog i en dosering som erfordrats för att skapa ett stimulerande rus. För två år sedan godkändes Ketamin av det amerikanska läkemedelsverket, United States Food and Drug Administration FDA, i handling mot depression. Då liknande studier pågår i Europa tror vissa bedömare att Europeiska Läkemedelsmyndigheten, EMA, överväger någonting liknande.

Kommersiell dynamik

Det kan finnas kommersiell bäring och därmed finansiering för en framtida vårdsektorn som allt mer kretsar kring psykedeliska behandlingsformer. Tidningen CNBC belyser hur startup-bolag i USA med inriktning medicinsk hälsa inhämtat miljardinvesteringar till att förbereda inför godkännanden och nya lagstiftning så att de snabbt ska kunna ta lukrativa marknadsandelar. Det är fullt tänkbart att vi inom några år ser en liknande utveckling i Sverige.

Enligt vissa kan det dessutom finnas kommersiella intressen som bromsar upp det paradigmskifte som nu är i görningen. Intressenter inom läkemedelsindustrin har sedan länge agerat för att bromsa denna utveckling. Snabba och effektiva lösningar på problem som innan erfordrat medicinkonsumtion under en livstid kan mycket väl sänka omsättningen för de stora läkemedelsbolagen. Dessutom kan detta paradigmskifte minska intäkterna för den stora psykoanalytisk behandlingssektorn när psykedelikas lösningar konkurrerar ut utdragen och kostsam terapi, skildrar Svenska Dagbladet.