Prenumerera
Prenumerera
orban-Eu-budhetregler-domstol
By European People's Party - EPP Helsinki Congress in Finland, 7-8 November 2018, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74261369

Orbáns Ungern: Inhemska barnafödandet ökar kraftigt

Ungern har under Viktor Orbáns ledning drivit en aktiv familjepolitik via att ekonomiskt lyfta upp barnfamiljer för att bli de ska kunna bli trygga och stabila enheter.

Som en produkt av detta har 115.000 fler barn föds på 10 år, berättar Orbán i en radiointervju.

Sedan den feministiska revolutionen har barnafödande sjunkigt i hela västvärlden till nivåer som lett till en kraftigt åldrande befolkning. Därför har västvärldens ledare krävt stor invandring ifrån övriga världen. Detta har i praktiken inneburit bidragsinvandring ifrån andra kulturer, vilket inneburit både kulturkrockar och kostnader som underminerar Europas välfärdssystem.

Ungrarna har istället valt att föda egna barn och landet har som ovan nämnt fört en aktiv familjepolitik. 2010 tog Orbán makten och hävdar att landet haft 115.000 färre barn idag utan hans familjestimulanser.

Enligt Orbán har det ungerska folket nu åter ”hitta sig själva och fått en ökad självkänsla”.

– Vi ungrare befinner oss idag i en bättre situation än vi gjorde för tio år sedan, säger Viktor Orbán till Hungary Today.

Han talar med stolthet om hur antalet giftermål ökat. Därmed har Ungern skapar ett tryggt och ett stabilt sammanhang för båda kvinnor, män och barn, utifrån en tradtionell modell.