Prenumerera
Prenumerera
Bild Stefan Löfven, Kristian Pohl/Regeringskansliet / Bild Olof Palme Av Verhoeff, Bert / Anefo - Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43121022

Socialdemokraterna tappade medlemmar förra året – partianslutning kraftigt nedåt sedan 70-talet

Under föregående år tappade Socialdemokraterna var 5:e medlem. Ett medlemstapp på nära 15 000 medlemmar bedöms ha skett. Uppgifterna kommer ifrån Sveriges Radio som då uppskattar att 17 procent av de partianslutna försvunnit.

Partisekreteraren Lena Rådström Båstaad skyller det hela på coronapandemin när SR kontakter henne.

Vi är ett folkrörelseparti som är vana att vara ute och möta människor, säger hon.

Det finns däremot andra partier som ökat på sina medlemsantal. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige har fått fler medlemmar under föregående år.

Totalt sätt har partiengagemanget i Sverige sjunkit drastiskt de senaste decennierna. 1979 var drygt 1,5 miljon svenskar partianslutna i relation till en total befolkningsmängd på strax över 8 miljoner invånare.

Idag har Sverige fler äbn 10 miljoner invånare och enbart 270 000 av dessa är partimedlemmar. Vi bör dock påminna oss om att LO fram till 1990 tvångsanslöt sina medlemmar till Socialdemokratin. LO-ordföranden under 80-talet, Stig Malm, sa att tvångsanslutningen var ”en kvarnsten om vår hals” , en åsikt som allt fler började dela med åren. Därför slopades tvångsanslutningen från och med 1990.

Därmed kan det tänkas att partisiffrorna ifrån en stor socialdemokrati inte helt är jämförbara mot dagens siffror när partimedlemskap nu är frivilligt. 1979 hade socialdemokraterna 1,2 miljoner medlemmar. Idag är ligger siffran på 90 000.

Medlemsregistren ifrån ett parti idag är dessutom enligt EU:s dataskyddsförordning (i Sverige kompletterad av Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning) hemliga. Därmed har inte någon oberoende granskning av siffrorna gjorts. Samtliga uppgifter kommer därför antingen direkt eller indirekt från respektive parti.