Prenumerera
Prenumerera
By Ipankonin - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3454744 /

Regeringen Löfven förbereder Sverige för New World Order

The Great Reset är namnet på 2020 års World Economic Forum konferens, som hölls i juni 2020. Där möttes världens ekonomiska elit för att diskutera hur världsekonomin ska återställas efter covid-19 pandemin.

Det är högst troligt att aktörerna bakom detta möte deltagit i fabriceringen av den världsomspännande coronahysteri som nu undergräver västvärldens ekonomiska styrka och då möjliggör för dem att ställa om de ekonomiska systemen till deras fördel. Covid-19 hysterin är globalisternas drag för att skapa den nya världsordningen.

Vår svenska regering förbereder sig också för att agera på denna nya dagordning. I förra veckan beslutade de sig för att genomföra en individbaserad kartläggning av hushållens tillgångar och skulder, enligt deras hemsida.

Regeringen vill, via denna kartläggning, få en bättre bild av ”fördelningen av ekonomiska resurser, ekonomisk utsatthet och ekonomisk jämställdhet”. Därpå argumenterar de för att använda uppgifterna för att göra Sverige mer jämlikt.

 – Statistik om hushållens tillgångar och skulder förbättrar inte bara förutsättningarna att föra en väl avvägd finans- och penningpolitik. Det ger också bättre möjligheter att analysera risker för den finansiella stabiliteten. Bättre statistik över fördelning av inkomster, förmögenheter och skulder är även viktigt i arbetet med att bekämpa den ekonomiska ojämlikheten, säger finansminister Magdalena Andersson (S) på regeringens hemsida.

Regeringen hänvisar till aktörer ifrån det internationella samfundet när de i sitt pressmeddelande argumenterar för den kartläggning som ska kunna presenteras sommaren 2022.

Regeringens tankar är synonyma med maktelitens Great Reset, där de också talar starkt om en ny världsordning med en jämlikare och ny sorts resursfördelning.