Prenumerera
Prenumerera
© Jeff Ahl

Intervju med Jeff Ahl ifrån AfS – Svensk Nationalgemenskap – Assimilering – Återvandring

För de som följt Jeff Ahls politiska resa minns väl när han skulle intervjus av en syrisk mediekanal – ”Sveriges Verklighet”. När reportern började översätta till sitt modersmål vägrade Jeff delta. Med distinkt ton i rösten markerade han för journalisten att ”jag kommer inte vara med på en intervju där du översätter på syriska…bara dom som förstår vad jag säger på mitt eget modersmål kommer jag prata till” och den principfasta hållningen stod han fast vid.

Jeff påbörjade sin resa hos Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, och kom 2014 in i riksdagen. Han valde emellertid att 2018 lämna Sverigedemokraterna för det då nybildade Alternativ för Sverige, AfS.

 Det hela började med en konflikt mellan SD och dess ungdomsförbund 2015, enligt de svenska medierna. Därför kändes det helt naturligt att inleda intervjun kring den händelsen när vi ringde upp Jeff Ahl strax innan julen 2020.

”Känner du att media gav en begränsad och vinklad tolkning av SD:s konflikt med SDU?”

”Den etablerade median gav visserligen en bredare bild av det hela än vad SD:s partiledning gjorde”, kunde han snabbt konstatera. Men det var troligtvis svårt för media att få god inblick det hela när stora delar av processen ”förhölls dold”, fortsätter Jeff att berätta.

Roten till konflikten, som resulterade i att partiet förkastade sitt eget ungdomsförbund, var väldigt komplicerad. Splittringen handlade inte enbart om ideologi men om frågor rörande den interna demokratin, får vi höra när vi inleder samtalet med honom.

Jeff beskriver ett SD som hade för ”lågt i tak”. I AfS finns ett annat utrymme kring dialog och detta gör att det blir ”mindre intriger och konflikter”, menade han.

Under den märkliga hösten 2015 kulminerade konflikterna. Flera ledande SDU: medlemmar uteslöts ur moderpartiet, däribland Ungdomsförbundets ordförande Gustav Kasselstrand och dess vice ordförande William Hahne.

Jeff berättade om hur partistyrelsen hotat att de skulle bryta med ungdomsförbundet om Jessica Olsson fick efterträda Gustav Kasselstrand. Hon vann omröstningen på förbundsstämman och strax därefter bröt partiet med ungdomsförbundet. Beslutet att förkasta ungomförbundet togs av partistyrelsen som därtill inte var enig.

Flera i ungdomsförbundet trodde ändå att hela ärendet skulle hamna hos partiets partistämma – i enlighet med stadgarna. Jeff är synnerligen övertygad om att partistämman skulle bifalla en brytning med SDU men debatten som detta hade föranlett skulle skapat ett sundare avslut, som läget såg ut med stödet för SDU jämfört med partiledningen. För det fanns kritiska röster som inte höll med den linjen som Jimmie och Mattias drev.

Jeff satt emellertid kvar i riksdagen och förblev medlem i partiet framtill mars 2018. Hans ambition var att hitta en lösning, en väg framåt i allt kaos och att finna en modell för att ”överbrygga alla konflikterna”. Men ”vi kom till en punk inom partiet när man var tvungen att välja en väg”. I mars 2018 bildades AFS och riksdagsman Ahl lämnade då Sverigedemokraterna och anslöt sig till det nybildade. Att Kent Ekeroth förvägrades plats på riksdagslistan efter påtryckningar från Moderaterna och etablissemanget blev droppen, säger han till oss på Morgonbladet.

 Begreppet assimilering och invandringsproblematiken

Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 med en invandringskritisk retorik. Assimileringsbegreppet var deras tydliga slagord till de utlänningar som ville få stanna i Sverige. Överge din gamla kultur och ta till dig den svenska identiteten var tonfallet. Partiet adopterade dock successivt en liberalare hållning kring dessa frågor och detta resulterade slutligen i att Jeff vände sig till Alternativ för Sverige.

För att uppnå denna assimilering erfordras en omfattande etnisk homogenitet, konstaterar Jeff. ”Folk bosätter sig med andra gelikar” och därmed innebär en stor invandring stora problem. Svenskar som emigrerade till USA bosatte sig ofta i Minnesota med andra svenskar, norrmän, dansar och finnar förklarar han. ”Somalier bor inte med araber” och denna tes ifrån Jeff har god grund i svenska folkbokföringsstatistik.

”Invandrar folk i mindre grupper assimileras de på sikt utan någon större planering”, förklarar Jeff. Assimilation behöver inte politik då det sker av sig själv. Han drar slutsatsen om att för stora volymer invandrare i grunden gör assimileringen omöjlig.

För nationaliteter i närområdet, norskar, danskar, finnar och islänningar behövs ingen assimilering. Den utomeuropeiskas invandringen hade emellertid bara kunnat ske i mycket små mängder och nu behövs omfattande återvandring av grupper som inte fått arbete, lärt sig språket, begått brott eller på annat sätt vägrat anpassa sig. Rigorös assimilering är avgörande för att undvika etniska spänningar, fastställer Jeff och berättar att detta är AFS tvärsäkra hållning. Han konstaterar dessutom att SD ger vika på denna punkt allt mer.

Globalister och kulturmarxisterna förstår inte detta och ser oss alla som ”rotlösa konsumenter”, förklara Jeff för oss. Men en nationalist anser att seder och bruk har historiska anor och har formats i just denna del av världen. En nationalist anser därför att det är etniska svenskar som definierar den svenska kulturen. Invandrare kan anpassa sig kulturellt men att desto mer etniskt närstående desto mer sannolikt att så sker, poängterar han.

”En del kristna grupperingar i Sverige anser att kristna ifrån hela världen passar in i Sverige. Vad tycker du om denna tes”, frågar vi?

Frågan känns viktig då den svenska frikyrkan inom KD länge haft en vilja att öppna upp landets gränser och fickor, både via politiken och via sina församlingar.

Jeff bedömer att den kristendom som kom till Norden för 1 000 år sedan delvis integrerats med de fornnordiska traditioner som funnits här innan och denna kristendom är då unik för just den svenska etniciteten. Fornnordisk midvinterbloten omvandlades exempelvis stegvis till att bli vårt kristna julfirande, ett julfirande inte helt kan ställas i paritet till den kultur som arabiska kristna har. Därmed kan kristendomsbegrepp inte vara synonymt med att vara svensk. De kristna invandrargrupperna som bosatt sig i Sverige har exempelvis en hög koncentration i Södertälje. Men även där är arbetslösheten hög och kriminaliteten omfattande, berättar han.

”Vad skiljer dig ideologiskt ifrån en liberal?”

Jeff ser sig främst som nationalist och konstaterar att ” traditionalister, konservativa och nationalister” enbart ser sig som ”hela människor” när de är del av någonting större än sig själva, exempelvis – ”Nationen, Hembygden eller familjen…”. Därför är det viktigare för dem att dessa sammanhang bevaras.

Följaktligen anser han att svensk demografi och etnicitet behöver återställas. AFS linje är således att alla uppehållstillstånd som beviljats från och med 2000 ska omprövas. En omfattande återvandring behöver ske av framförallt invandrare som inte anpassat sig, menar partiet. De invandrare som inte arbetar eller som begått brott kommer att skickas hem och det är i huvudsak inom den utomeuropeiska gruppen vi hittar dessa problem men vi skickar inte hem enbart på grund av att man härstammar från en viss plats, poängterar Jeff.

”Hur placerar du dig på en höger-vänsterskala?”, blir en fundering då övriga riksdagspartier så gärna klassificerar sig utifrån detta.

Men Jeff ser varken sig som höger eller vänster utan en nationalist som vill bevara sitt land. Höger – och vänsterdikotomin behöver snarare läggas undan, säger han, så att den nationella gemenskapen kan växa fram igen.

Roten till nationens problem är den bristande nationalismen och folkgemenskapen, vidmakthåller Jeff Ahl. Islamistproblemen är snarare ett symptom utav den svaga nationalkänslan som då låter en annan kultur kliva in och sprida sig. En stark folkgemenskap hade aldrig släppt fram politiker som föreslagit massinvandring på det här viset.

Vi talar dessutom om det Sverige som fanns innan massinvandringen. Vi påminner oss om ett Sverige Där bruksandan skapade samhörighet och där affärsverksamheter drevs lokal i samklang med folket. Dessa fenomen har idag tagits över av multinationella kapitalister och butikskedjor vilka värdesätter allt annat än lokal förankring och kvalité. Vi på vår redaktion och Jeff är överens om att även kapitalägarskapet behöver bli mer nationellt och i vissa fall lokalt för att återigen stärka sammanhållningen mellan företag och anställda och därmed återskapa en starkare gemenskap mellan svenskar – än den samhörighet som svenska idag känner mot hela världen istället för mot sina gelikar.

Att nationalisera mer produktion och ägarskap till Sverige ger även landet en högre självförsörjningsgrad vid krig, bedömer han. Vi såg under coronakrisens inledning hur sårbara vi var utan exempelvis beredskapslager i Sverige.

Demokrati

Enligt Jeff är den svenska demokratin under attack. ”Riksrätt för politiker” talar han om och markerar att AFS är det enda partit som vill införa en riksrättsdomstol. Politikerna får inte förbli ett frälse som de idag har blivit, säger han, ett frälse som står utanför lagar och absolut granskning samt bestraffning.

Presstödet ska dessutom avvecklas, enligt partiets ställningstaganden. Det behöver försvinna, argumenterar Jeff, då det enbart lyfter fram etablissemangets tidningar. Utan stödet skulle en rättvisare konkurrens uppkomma inom mediasektorn.

Därpå vill AFS att lagen om hets mot folkgrupp slopas, för att möjliggöra fri diskussion om de invandrargrupper som måste anpassa sig eller lämna vårt land.

SD infiltrerade av globalistiska krafter

Jeff är synnerligen övertygad om att SD infiltrerats av globalistiska krafter. Under sin tid i riksdagsgruppen märkte han hur partiet sakteligen anpassade sig till att accept större invandringsvolymer och en liberalare syn kring familjepolitik. Enligt Jeff började grundsynen kring EU dessutom vackla, som SD helt plötsligt ville påverka inifrån istället för att lämna. AFS linje är tydligare menar Jeff. De vill lämna EU och istället bilda en nordisk union. I hans mening kan de nordiska länderna sammantagna BNP mätas med Ryssland som skulle göra en nordiska union en regional maktfaktor.

Vi fördjupar oss då naturligtvis i Rysslands frågan då den onekligen är högt på dagordningen beträffande säkerhet i vårt närområde.

”Ryssland är en stormakt och läser man på sin historia så kommer alltid stormakter agera utifrån sina intressen”. Vi behöver inte fara fiender med Ryssland men vi ska inte heller inte lita på dem utan bygga upp ett starkt eget försvar. Norden måste alltid förlita sig på sin egen styrka för att kontrollera sitt ”egna öde”, poängterar Jeff.

Vi på Svenska Morgonbladet bedömer att Jeff Ahl har en tydlig och genomtänkt filosofi kring sitt engagemang i AFS, ett parti som han kallar för ”Sveriges nästa riksdagsparti”. Han vidmakthåller att de redan har förskjutit åsiktskorridorer kring nationalism och att nästa steg är att omvandla det till praktisk politik.

För utan AFS som vågmästare i riksdagen kan en SD, KD och M regering eventuellt bildas och den invandringspolitik som den kommer driva innehåller troligtvis ingen återvandring, menar Jeff…och då blir den mest symbolpolitik konstatera vi alla och förstår allvaret i den situationen.