Prenumerera
Prenumerera
Bilden står under Public Domain

Quisling – Norska landsförrädaren

Vidkun Quisling var en prästson som föddes 1887 i Fyresdal, Norge. Han tog studentexamen 1907 och påbörjad en karriär inom det militära. 1891 avslutad han sina studier vid den norska krigshögskolan artillerilinje. Ingen hade erhållit så bra betyg sedan skolan grundades 1817. Han tjänstgjorde i utlandet och blev inom kort befordrad till kapten.

Vidkun gjorde enastående insatser kring nödhjälp och bistånd i Balticum under mellankrigstiden och fick fantastiska vitsord ifrån självaste Firdjof Nansen för arbetet. Han var under dessa år bland annat militärattaché. Quisling försvarade brittiska intresse i området; detta sedan Storbritannien brutit de diplomatiska förbindelserna med Sovjetunionen och fick ett rörig situation i Balticum. För sitt arbete belönades Quisling 1929 med medlemskap i den Brittiska imperieorden. Utmärkelse drogs tillbaka när densamme dömdes för landsförräderi.

Vänsterledare påstod emellertid att Quisling under 1920-talet försökt uppmana dem till väpnat kommunistiskt motstånd och det finns dokumentation som fastställer att han politiskt ville att Norge skulle erkänna Sovjetunionen under 1920-talet

1931-33 var Quisling Norges försvarsminister åt Bonderegeringar och hade även offentliga börjat ta avstånd ifrån de radikalaste vänsterkrafterna.

1933 lämnar han dock bondepartiet för att grunda partiet Nationell Samling som initialt var ett kristet och konservativt initiativ men närmade sig på sikt nationalsocialismen. Via partiet gjorde Quisling en statskupp i försvar för den tyska frammarschen. Quisling styrde därpå Norge under ockupationsåren. Men när freden kom arresterades han av de norska myndigheterna och ställdes inför rätta.

Rättegången mot Quisling inleddes den 22 augusti 1945. Quisling hölls häktad på Akershus fästning under processen och dömdes slutligen för bland annat landsförräderi. Påföljden blev dödsstraff via arkebusering. Quisling sökte aldrig nåd och mötte sitt öde med heder oh lugn.

Den 23 oktober 1945 meddelade fängelseprästen till Quisling att dödsdomen skulle verkställas den stundande natten. Strax efter 02.00 fördes Quisling till fästningsområdets Akershus. Enligt utsago skulle han ha velat avstå ögonbindel för att kunna se döden i vitögat. Men han tvingades bära den. Kl. 02:45 avfyrades de dödande skotten.

Quisling och hans fru Maria

Kroppen kremerades och behölls i statens förvar i 17 år. 1962 överlämnades urnan till frun Maria som jordfästa den i familjegrave i Gjerpens Kyrka i Telemark fylke.

Ordet Quisling skulle härdanefter vara synonymt med förrädare!