Prenumerera
Prenumerera
Förlängd pandemilag
Av http://politik.in2pic.com, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14696340

Samtliga riksdagspartier vill att vårdpersonalen vaccinerar sig

I en enkät som DN skickade till riksdagspartierna uppger samtliga att de vill arbete för att fler anställda inom vården tar Coronavaccinet.

”Regeringen borde samordna riktade informationsinsatser om vaccinet till målgrupper som personal inom vården och personer i utsatta områden. Vi kan inte låta informationshaveriet kring testning och allmänna råd från i våras upprepas”, skriver Anders W Jonsson, partisekreterare hos Centerpartiet, till Dagens Nyheter.

Socialminister Lena Hallengren, (S), menar att det i dagsläget pågår en informationskampanj kring vaccination i Sverige i samverkan med kommuner och landsting.
Sverigedemokraternas hållning är att arbetsgivaren ska omplacera personer som inte vill vaccineras. M, L och V vill till och med möjliggöra uppsägning för vaccinvägrare inom vårdens personalstyrka. Västerpartiet poängterar emellertid att det exakta tillvägagångssättet kring det här måste framförhandlas mellan SKL och facket.
Socialminister Lena Hallengren poängterar emellertid att vaccinering är ett enskilt val och att det i grunden finns ett skydd mot ofrivilligt kroppsingripande.