Prenumerera
Prenumerera

Regeringen vill kräva vaccinationsintyg för att kunna resa – kan strida mot vårdsekretessens intention

Den svenska regeringen ställer sig bakom idén om ett vaccinationsintyg. Tankarna kommer ifrån andra EU-ledare och ska kunna användas som krav för att medborgare fritt ska få resa, uppger Ekot.

Vaccinationsintyget ska kunna använda för att godkänna resande inom EU, trots att en av EU:s grundprinciper är den fria rörligheten.

– Vi bejakar den ambitionen. Vi hoppas det ska gå så fort som möjligt att få fram gemensamma kriterier för vaccinationsintyg i Europa, sade EU-minister Hans Dahlgren (S) i gårdagens riksdagsdebatt

Även oppositionens största parti, Moderaterna, vill ha ett sådant intyg enligt moderaten Alexandra Anstrells interpellation från igår.

”Hur avser ministern att agera för att få till stånd ett lämpligt vaccinationsintyg inom en snar framtid till svenskar som vill resa ut i världen? Kan ministern redogöra för om hon och Sveriges regering har varit drivande i frågan internationellt och proaktivt arbetat för att få fram ett vaccinationsintyg som fungerar bra till de flesta länder, och om inte – varför?” Anstrells fråga var ställs till socialminister Lena Hallengren (S).

SD har bara reagerat på den enorma skuldsättning som EU dragit på sig under coronakrisen men har väldigt fåordig kritik mot påtryckningarna om att vaccinera sig eller de biverkningar som vaccinet gett upphov till.

Krock mot sekretesslagstiftningen

I flera kända svenska polisutredningar har inte ens staten kunnat framtvinga bevis när sekretesslagens formuleringar och andemening bedömts som för höga. I det berömda Catarine da Costa fallet kunde inte DNA-testning genomföras på ett ”sidospår” då det krävdes brottsmisstankar för ett brott som kunde leda till över 1 års fängelse, för att vårdsekretessen skulle kunna hävas.

Att därmed kräva uppvisande av en vårduppgift via vaccinationsintyg, för att kunna åtnjuta medborgerliga rättigheter såsom att resa, strider således mot andemeningen i andra lagrum.

Enligt Vårdförbundet regleras sekretessen strikt i offentlighets- och sekretesslagen. ”Reglerna om tystnadsplikt och sekretess finns för att skydda patientens personliga integritet.” skriver förbundet på sin hemsida. Flera stora yrkesgrupper är anslutna till vårdförbundet, däribland sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.