Prenumerera
Prenumerera
vaccin - astra zenecas
Av U.S. Secretary of Defense - https://www.flickr.com/photos/secdef/50721647742/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97585829

Europeiska läkemedelsmyndigheten kände sig pressad till att hastigt godkänna vaccinen – trots skepsis

Enligt uppgifter ifrån den franska tidningen Le Monde har email utbyts mellan EU-tjänstemän och Europeiska läkemedelsverk som visar att tjänstemannakompetens inom medicin uttryckt skepsis till ett snabbt godkännande av Pfizer och Moderna covid-vacciner, rapporterar den franska tidningen.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, medger till Le Monde att de mail som har hackats och spridits på nätet speglar de diskussioner som ledde fram till att vaccinen godkändes.

Efter att Europeiska kommissionens ordförande, Kristdemokraten Ursula von der Leyen, tillkännagav godkännandena skriver en EMA-anställd “There are still problems with both vaccines,”…

Det Europeiska läkemedelsverket hade farhågor kring vaccinets effektivitet men även säkerhet för dess användare då EMA misstänkte att vaccinets produktionsprocess, i masskala, riskerar att försämra kvalité för både effektivitet och säkerhet, skriver Le Monde. I en del av korrespondensen mellan EMA:s avdelningar finns det en ton av att myndigheten inte ville möta “questions and criticisms” från Bryssel, media och allmänheten om de inte skyndsamt möjliggjorde ett godkännande av vaccinen.

Pfizers vaccin godkändes av EU den 21 december 2020 medan Moderna vaccinet fick klartecken tidigare den månaden. Sedan dess har flertalet avvikelser och allvarliga bieffekter rapporterats.