Prenumerera
Prenumerera
När den brittiska ubåtsflotten avfyrar en av sina kärnvapenmissiler, ifrån en övning.

Storbritannien stärker sitt kärnvapenprogram och sin flotta

Under det kalla kriget var den brittiska flottans kärnvapenarsenal en het potatis i diskussionerna mellan NATO och Moskva, en konflikthärd som tvingade fram ett kärnvapenavtal 1987, se INF avtalet.

Storbritannien blev det tredje landet i världen som efter USA och Sovjetunionen utvecklade ett fullskaligt kärnvapenprogram – Tridenprogrammet. Den brittiska flottan verkställde kärnvapenuppdraget på ett sätt som gjorde tridentprorammets styrka till en viktig del i den maktbalans som växte fram mellan Warszawapakten och NATO efter andra världskriget. Denna styrka gjorde att USA tvingades gå med på kärnvapenrestriktioner med Ryssland, som såg Storbritannien som del av det amerikanska hotet. Men restriktionerna gällde USA och inte Storbritannien som fritt vidareutvecklade sitt program.

Här testas missiler ifrån Tridentprogrammet i samverkan men USA.

Tridentsystemet är som nämnt Storbritannien kärnvapenprogram, för utveckling, produktion och användning av kärnvapen – programmet växte sakteligen fram under efterkrigstiden.

Det brittiska kärnvapenprogrammet verkställs av landets ubåtsflotta. Den ubåtsklass som idag i regel är den operativa enheten för Tridentprogrammet är Vanguard-klassens som introducerades 1994.

Vanguard-klassens ubåtar kan husera 16 kärnvapenmissiler på en och samma ubåtsenhet. Britterna har kapacitet att sända ut 3 – 4 av dessa ubåtar på samma gång. Missilerna som de bär har en räckvidd på 12 000 km vilket gör att en ubåt kan avfyra mot Ryssland, Kina eller USA utan att stridsenheten avreser ifrån säkra brittiska farvatten.

Dreadnought-klassens ubåt     By Royal Navy – https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2016/october/01/161001-building-starts-on-successor, OGL v1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78714432

Vid full aktivitet kan Downingstreet och Whitehall i teori avfyra en så pass stor kärnvapenladdning på samma gång att vilket land som helst skulle krossas vid nedslag.

2016 godkände London en ny generation ubåtar, Dreadnought-klassens, vilka skulle tas fram som förstärkt komplement och framtida efterträdare till Vanguard-klassens. Två av dessa nya ubåtar är under konstruktion och två till är redan beställda.

HMS Queen Elizabeth      By This image photographed by Brian Burnell with permission was uploaded to Commons by George Hutchinson. Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63057376

Detta sker efter att en utbyggd brittisk hangarflottilj sjösattes för några få år sedan.

En ny klass hangarfartyg, Queen Elizabeth klassen, har tagits fram och två örlogsfartyg är redan i drift sedan 2010-talets mitt. Det ena örlogsfartyget heter HMS Queen Elizabeth och den andra HMS Prince of Wales. Denna nya klass hangarfartyg är den största som någonsin konstruerats i Storbritannien. Även andra militära enheter som samverkar med The Royal Navy, exempelvis helikopterflottilj och flygvapen, har uppgraderats det senaste decenniet.