Prenumerera
Prenumerera
By D Wells - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80920624

Felaktig statistik- De flesta covid-döda kan ha dött av annan orsak

Regionen Stockholm och vissa andra regioner har fått kritik av IVO (Inspektion för vård och omsorg) för hur de skött äldre under pandemin. Kritiken har riktats mot den höga dödligheten i regionen. Men nu visar det sig att IVO framfört kritik utifrån dåligt statistiskt underlag, menar SVT.

Enligt etablerad nyhetsrapportering har äldre på särskilda boenden drabbats hårt av covid-19. Problemet är emellertid att den svenska statistiken bygger på de som dött med coronaviruset i kroppen. Statistisk som FHM presenterar grundar sig därmed inte på bekräftade dödsfall som är direkt orsakade av covid-19.

I sin egna granskning som Region Stockholm genomfört kan de konstatera att 17 procent av de ”covid-döda” (enligt FHM:s statistik) verkligen dog av covid, rapporterar SVT. Om detta speglar övriga landet är dödsfallsstatistiken kring corona, som etablerad media presenterar, kraftigt överdriven,

Regionen säger dock att det är svårt att göra definitiva slutsatser då journalmaterialet inte är fullständigt. ”Vården vid särskilda boenden för äldre har varit omdiskuterade och nu finns en bredare analys och underlag för åtgärder”, uppger dess chefsläkaren Johan Bratt i ett pressmeddelande, skriver SVT.

Även region Östergötland har gjort en liknande egenkontroll och bedömer att enbart 15 procent av de döda med full säkerhet dog som ett resultat av covid-19 viruset.