Prenumerera
Prenumerera
© Markus Andersson

Konstnären Markus Andersson: Reflekterar kring den ädla konungamakten

I gamla tider hade vi ledare som var modiga och var de som gick först ut på slagfältet. Ledare som satte en ära i att offra sig för nationen, dess frihet och ära.
Vi hade kungar som kunde fäktas och skjuta, samtidigt som de även hade en sofistikerad bildning och sinne för de sköna konsterna.
Vi hade kungar som försvarade den stora bondebefolkningen mot en parasiterande adel.
Vi hade kungar som kunde skriva poesi, teckna och måla, som kunde dansa och föra sig, spela schack på hög nivå, och som behärskade flera språk både i tal och skrift.
Vad kan våra ledare idag? Göra skumraskaffärer i mörka gränder. Men knappast så mycket annat. Flertalet kan inte ens tala engelska och stavar inte särskilt bra på svenska heller.

Vad kan de mer? Sitta på möten med andra ryggradslösa amöbor och smida lömska planer mot sin egen befolkning, dess kultur, ära och frihet.

© Markus Andersson. En akvarellmålning 30 x 40 cm

Nåväl här är en bild som jag målat till den storslagna bokserien ” Svenska folkets underbara öden” av Carl Grimberg. Gustav III var en rikt bildad person, som värnade och utvecklade finkulturen i landet. Han var även den som enligt den urgamla svenska modellen, bildade pakt med bönderna mot adeln, vilket var grunden till en sund terrorbalans.
Bland annat gav han jakträtten tillbaka till bönderna.
Som så många heroiska och duktiga människor blev han mördad av de mörka undergrävande krafter vi fortfarande lider under idag.