Prenumerera
Prenumerera
BRÅ - fler - våldsbrott
Bilden faller under Public Domain

Polisens hemsida: Erkänner att de ”kriminella miljöerna växer”

På sin hemsida skriver polisen att de kriminella miljöerna kraftigt ökar i Sverige. Polisen skriver dessutom att utvecklingen är ”allvarlig” och bedömer att åtgärder behövs per omgående för att situationen inte ska eskalera.

Polisen poängterar att de arbetar ”brett inom hela myndigheten för att få stopp på skjutningar, sprängningar och övrig grov kriminalitet”.

De beskriver därpå hur ett nytt bombcenter har upprättats inom myndigheter och hur de jobbar på flertalet fronter för att förebygga våldsbrotten.

”Trots omfattande och offensivt polisarbete har utvecklingen nationellt fortsatt i en negativ riktning och skjutningar och sprängningar ligger på en hög nivå.”

De markerar att även andra myndigheter, såsom socialtjänst, skola osv behöver få mer resurser och fler verktyg för att tillsammans skapa preventiva åtgärder för att kunna vända denna utveckling.

2020 blev ett nytt mörkt år för brottsstatistiken enligt Svenska Dagbladet. 366 skjutningar och 47 döda blev polisens årsbokslut. Stockholm är en synnerligt hårt drabbad region.