Prenumerera
Prenumerera
© Sandra Palenryd

Svenska Morgonbladet talar med Sandra Palenryd – den socialkonservativa nationalisten som Sverigedemokraterna svek

Vi ringer upp Sandra Palenryd i början av det nya året 2021. Hon hade blivit intressant för vår redaktion då hon varit engagerad på risknivå inom Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Hon var dessutom en av de aktivaste eldsjälarna i sin lokala partiförening. Vår internettsökning vittnade om detta men även om att hon valde att lämna partiet i all hast under de åren när stora slitningar uppkommit. Vår förhoppning att hennes tankar ytterligare kan belysa vart partiet är på väg och varför en hel del medlemmar och väljare känner besvikelse över dess nya inriktning.

”Kan du berätta lite om dig själv” inleder vi samtalet med. ”Sandra heter jag och är 33 år.” Hon berättar om sin breda bana inom yrkeslivet. Sandra är byggnadsarbetare, fotomodell och motortokig på samma gång samt mamma ovan på allt detta.

Vi var givetvis nyfikna på hur hennes politiska engagemang började och fördjupar oss först i detta.

”Mitt politiska engagemang började på riktigt när jag var 22 år gammal. Jag tog kontakt med vår lokala SD förening, gick på årsmötet och var därefter en av deras mest engagerade…”

Det hela började givetvis med ett politiskt intresse, redan innan hon valde just SD som parti.

”Jag läste på om de olika mer etablerade partierna men kände att de hade inga direkta budskap som passade mig och min egen ideologiska kompass. Hittade sedan SD efter lite googlingar, man måste tänka på att SD var ett väldigt litet gräsrotparti på den tiden. Och det var just känslan av jordnärhet, gräsrötter och den villkorslösa kämparanda som omfamnade partiet som intresserade mig.”

Hon minns väl och berättar om gräsrotsstämningen som för över 10 år sedan var väldigt utbredd i det lilla folkrörelsepartiet som 2010 kom in i riksdagen. Drömmen var tydlig, att påverka Sverige till att bli ett mer nationalistiskt land där den huvudsakligen gemenskapen var hos andra svenska medborgare.

Ingen kämpade för status eller pengar, menade Sandra. ”SD:s budskap var enkelt. Ut ur EU, extremt begränsad invandring och folkhem.”

© Sandra Palenryd

Ideologisk förändring och politikerelitens framväxt i partiet

På en vänsterhögerskala vill Sanda Palenryd definiera sig själv som ”socialkonservativ nationalhöger.” Det var denna grundsyn som initialt lockade henne till Sverigedemokraterna. Hennes engagemang började därmed strax innan SD kom in i riksdagen vid valet 2010. Det blir emellertid också den ideologiska övertygelsen som får henne att lämna partiet.

 

”Varför valde du att lämna SD och dess ungdomsförbund?”

Hon svarar distinkt och klart och det finns tydlig koppling mellan hennes personliga beslut och liberaliserande milstolpar i partiets utveckling.

”Tiden då jag valde att lämna mina politiska uppdrag var en typ av brytpunkt för SD som stort. Man monterade sakta men säkert ner sin nationella grundsyn och välkomnade avdankade karriärister från Moderaterna som inte hade någon som helst grund i kärleken för sitt land och svenskarna. Man vacklade i stort när det kom till grundpelarna för partiet. ”

Enligt Sandra började grundsynen kring EU vackla, som SD helt plötsligt ville påverka inifrån istället för att lämna. Partiet fingrade dessutom på invandringsvolymerna – en större mängd kvotflyktingar skulle exempelvis tolereras – och för Sandra var orsaken tydlig – att karriäristerna i partiet ville behålla makt och positioner, och därmed pengar. De ville helt enkelt bli del av etablissemanget.

”Det var inget parti jag kunde ställa mig bakom längre. Varken ideologiskt eller med gott samvete.” Sandra berättar om hur många av de som gick med i partiet ifrån början, såsom hon själv, ”drevs bort”.

Vi med ”Kärleken för vårt land, vårt folk och våra kommande generationer kunde inte identifiera oss med karriärister och pengaslukare. ” Detta var hennes tolkning om varför så pass många slutligen lämnade. Sandra konstaterar att en politikerklass succesivt tog sig fram i det parti som via inträdet i riksdagen fick smaka på pengar och positioner.

Politikereliten är någonting Sandra känner missaktning mot. ”De försöker för att gynna sig själva. Speciellt inom sina egna partikretsar” blir hennes hårda dom mot de personer som säljer ut sin ideologi.

Återvandring en självklarhet

För Sandra Palenryd är återvandring den enda lösningen på det mångkulturella problemet. Invandringen har varit för stor de senaste 15 åren. ”Integration eller assimilering är ett drömscenario” som i och med dessa invandringsvolymer blivit omöjliga. De invandrande människorna måste återvandra.

Vi frågar henne samma fråga som vi ställde till partiledare för Stram Kurs Rasmus Paludan. Vi fick ett liknande svar.

”Borde en muslim någonsin kunna bli Svensk Medborgare? ”

Henne distinkta svar blev ”Nej”. För hon anser inte att svenskheten är ett öppen begreppet, antingen är man det eller inte och svenskhet har ingenting att göra med Islam. Inte heller kristenheten gör en utlänning automatisk svensk utan total assimilering. Svenskhet är en etnicitet.

Hennes önskan hade varit att SD stått fast vid denna grundsyn som partiet 1988 grundades utifrån.

Men utvecklingen i partiet tog dessvärre en annan vändning och vi undade därmed…”Vad som skulle behövas i nästa val för att Sverige ska kunna styras åt rätt håll?”

”Om man tror på mirakel så är det nog ett sådant som skulle behövas” blir hennes något uppgivna respons. ”Med det sagt så tror jag inte det finns något politiskt parti i Sverige som skulle kunna rädda detta sjunkande skepp.”

I fortsatt dialog med den eftertänksamma och insiktsfulla Palenryd konstaterar vi även lite skämtsamt hur landssvikande många i Sverige blivit.

”Vad tycker du om svenska damer som gifter sig med unga killar från Afrika? Och svenska kvinnor som gifter sig med muslimer?”

Sandra tycker att detta beteende är problematiskt och samhällsskadligt då det undergräver den svenska kulturen och dess folk. ”Jag förstår det inte. Inte alls. Jag tycker det är vanvett.” I mångt och mycket speglar detta hur nationalstoltheten fallit samman i Sverige som vi på Svenska Morgonbladets redaktion allt mer känner oro kring.

Vi talar vidare om frågor såsom dödsstraffet som hon mer generellt är för…

Hon är dock en nationalist som utgår ifrån att Sverige måste skyddas ifrån alla hot. Ryssland är enligt henne ett hot och inget konservativt föregångsland.

”Med tanke på det strategiska läget tex Gotland utgör för att nå NATO:s baser på andra sidan östersjön så anser jag att Putin och Ryssland utgör ett hot. Problematiken som man har i Ryssland med sin enorma muslimska befolkning är knappast något resten av världen bör eftersträva.”

Sandra Palenryd är ytterligare ett vittna som skildrar hur Sverigedemokraterna, hur än lång resa de gjort, drabbats av den postmoderna materialismen och penningjakten. Den rotlösa mångkulturen gör att många jagar kortsiktig tillfredställelse, så ock i politiken. Inte ens SD var immuna emot dessa tendenser…