Prenumerera
Prenumerera
© Norwegian

Europadomstolen: Danskt utvisning av gängledare får stöd

Shuaib Khan utvisade till sitt hemland efter att ha blivit dömd för flera grova våldsbrott i Danmark. Han accepterade allt i domslutet förutom själva utvisningen som han ansåg stred mot hans mänskliga rättigheter.

Khan är född 1986 och kommer ifrån tredje världen, Pakistan Han ansåg att Danmark som land kränkt hans mänskliga rättigheter genom att skicka honom till Pakistan. Domen klubbades i Danmarks Högsta Domstol år 2017. Khan tyckte att utvisningsbeslutet var en oproportionerligt straff.

Men han har begått brott i Danmark sedan 2003 fram tills 2017, det år han dömdes till utvisning. Utvisningsdomen har han emellertid överklagat till Europadomstolen. Europadomstolen beslutade dock att stå bakom det danska beslutet.

”Domstolen understryker återigen att en stat har rätt att kontrollera utländska medborgares inresa och vistelse där”, skriver domstolen i ett pressmeddelande. Enligt Europadomstolen måste utvisningar fortfarande vara proportionerliga och i detta fall bedömandes brottet var av sådan natur.

Shubai Khan har aldrig varit Dansk Medborgare på grund av sitt långa brottsregister. Han betraktas som gängledare av flera danska medier.