Prenumerera
Prenumerera
Bilden faller under Public Domain

Landsting erkänner att de har ekonomiska incitament i att övertyga fler att ta vaccinet

Kritiker menar att det finns starka krafter som utnyttjar och kanske till och med överdriver Coronasituationen för sina egna syften. I en patientdialog via facebookmessenger medger Region Jämtland Härjedalen att regeringen betalar regionen pengar för varenda person som tar coronavaccinet. Enligt Messengerdialogen handlar det om en ”överenskommelse mellan regeringen och SKR”( Sveriges kommuner och landsting).

Det går inte att dra slutgiltiga slutsatser av denna konversation. Men det råder inget tvivel om att landstingen har ekonomiska incitament att skrämma upp befolkningen inför denna influensa så att fler vill vaccinera sig.

Det är därmed högst roligt att aktörer inom landstingen ser värdet i att överdriva coronasituationen för att skapa mer ekonomiskt utrymme i verksamheten.