Prenumerera
Prenumerera
© Patrik Svedberg

Våldtäktsdömd pedofil fick skadeståndet till brottsoffret avskrivet av Kronofogden – Göta Hovrätt försvarar beslutet

Kronofogden beviljade en skuldsanering på 202 716 kronor för en 52-åring man. Mannens betalningsproblem började på 1990-talet och det är till stora delar konsumptionslån som nu är avskrivna. Men en del av de skulder som nu avskrivits var ett skadestånd till ett barn som denna man är dömd för grov våldtäkt emot, skriver Dagens Juridik.

Tingsrätten dömde dock emot kronofogdens beslut med motivering att det var stötande att bevilja skuldsanering av ett skadestånd från ett brott av så allvarlig karaktär. Hovrätten ansåg emellertid att domen var så pass gammal att avskrivningsbeslutet var försvarbart.

Borgenären för skadeståndet är idag en 42-årig kvinna som under flera år av sin uppväxt, 1990-1993, utsattes för sexuella övergrepp, övergrepp som även fortsatta under 2000-talets början. Mannen dömdes till ett skadestånd på 31 800 kr och 20 000 kr återstod att betala vid den tidpunkt som skulden skrev av.

Kvinnan berättar om kvarstående men och att skadeståndet skulle bli en symbolisk upprättelse som hon nu blir av med. Hon menar att brottsoffer inte ens ska behöva kämpa för att få sitt skadestånd och i det här fallet hjälper staten den brottsdömda att slippa undan.

Kronofogden försvarar sitt beslut med att brottet ligger cirka 19 år tillbaka i tiden och att mannen inter blivit dömd för fler brott sedan den lagförda domen om grov våldtäkt.

Det var kvinnan själv som överklagade myndighetsbeslutet till tingsrätten där hennes yrkade vann gehör. Göte Hovrätt dömde emellertid till stöd för kronofogdens skuldavskrivning, enligt Dagens Juridik.