Prenumerera
Prenumerera
Bilden på Grand Hotel i Stockholm faller under Public Domain

Hotellsektorn är nerkörd – precis som i våras – ungdomsjobb försvinner

Den lilla återhämtning som hotellbranschen uppvisade under året är nu helt utraderad. Novembers beläggningsnivå var som rikssnitt 23 procent. Denna siffra är en halvering i jämförelse emot oktober. Branschens når nu nästan lika låga beläggningssiffor som i våras, enligt DI.se. Statistiken kommer ifrån undersökningsföretaget Bechmark Alliance.

Stefan Westerberg är chefsekonom på Stockholms handelskammare och anser att regeringen behöver stötta upp denna sektor på riktigt, någonting han inte bedömer att de hittills gjort.

I april var visserligen beläggningen nere på 12 procent men nu har coronakrisen pågått i 9 månader och 23 procent är otroligt ansträngande siffra för en bransch som gått på knäna så pass länge, enligt Di:s artikel.

Grand Hotell i Lund,. Hotellet invigdes 1899 och hade färdigställts utifrån stadsarkitekten Alfred Hellerströms ritningar. Många av Sveriges hotellverksamheter har anor som tyvärr kan gå under på grund av denna kris.                                                                 (Bild Av Jorchr – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21016319)

”Den avgörande skillnaden jämfört med i våras är att hotellen har nästan nio månader av stenhård kris i ryggen som grävt hål i alla reservkassor som eventuellt funnits. Motståndskraften är helt enkelt lägre”, säger Stefan Westerberg till Di.se

Hotellbranschen är, precis som restaurangsektorn, en sektor som anställer mycket ungdomar. Ungdomsarbetslösheten är alltid högre än den allmänna arbetslösheten men har förvärrats avsevärt då det framförallt är dessa sektorer som drabbas nu.

Vid högkonjunkturens slut, sommaren 2018, var ungdomsarbetslösheten strax över 15 procent. Idag ligger den kring 25 procent och läget kommer tyvärr inte bli bättre av att just hotellbranschen drabbats så hårt. Arbetslöshetsstatistiken kommer ifrån ekonomifakta.se