Prenumerera
Prenumerera
Bakgrundsbild: Av Wille Öhgren - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84922869

Muslimska brödrarskapet och hur de utgör ett hot mot Sverige via socialdemokratin

Det är ingen nyhet att det muslimska brödraskapet sedan dess bildade 1928 i Egypten haft en islamist-fascistisk syn på världen. Deras utgångspunkt har länge varit att en stat bäst styrs utifrån koranen som ledstjärna.

Under andra världskriget valde många medlemmar i brödraskapet att öppet stödja nazityskland. Tredje riket gav som tack brödraskapet ekonomiskt bistånd då en samsyn kring förtryck fanns. Med stöd av Stormuftin i Jerusalem satte tredje riket upp en SS-division i balkan bestående av muslimska soldater, enligt Världen Idag.

I exempelvis Ryssland, Syrien, Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har organisationen klassats som en terroristsekt. Enligt flera forskare är de personer som brödraskapet organiserar delar av nätverk som nässlar in sig i politik och näringsliv och det är högst troligt att de har ekonomisk uppbackning ifrån den radikala delen av den muslimska världen. Enligt Uppsala-sociologen Evin Ismail, i en artikel i Sydsvenska Dagbladet, är brödraskapet det ideologiska bränslet som triggar igång ytterligare IS-våld i Europa idag.

Enligt den islamistiske opinionsbildaren och Al Jazeera-personligheten Yusuf al-Qaradawi skall Europa erövras ”utan svärd och utan strid”, enligt bland annat den tyska myndigheten Federal Agency for Civic Education. Det är fullt tänkbart att densamme syftar på den demografiska erövringen som nu sker, där muslimska kvinnor i Europa föder flertalet barn medan västerländska kvinnor knappt når 2 barn per kvinna som erfordras för en civilisations överlevnad – resonemang enligt statistik som lyfts fram via Svenska YLE.

SD Politikern Richard Jomshof belyste risken med muslimers vilja till demografisk övertagande 2012 på sin blogg och i samhällsdebatten. SD var emellertid på den tiden fortfarande för stigmatiserade för att lyssnas till och först nu, när utvecklingen gått så pass långt, börjar övriga partier inse allvaret.

Socialdemokratin har en problematisk relation till brödraskapet som infiltrerat deras parti.

Enligt Världen Idag började infiltrationen av socialdemokratin via broderskapsrörelse för flera decennier sedan. Så tidigt som år 1971 skrev den svenska teologiprofessorn och prästen Carl-Henrik Grenholm i den kristna socialdemokratiska tidningen, Broderskap – ”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.” Det fanns en samklang redan då mellan svensk socialdemokratisk kristenhet och islam.

2018 skildrade Svenska Dagbladet hur muslimska brödraskapet förhandlade med socialdemokratin. 1994 mottog den socialdemokratiska rörelsen ett brev ifrån Sveriges muslimska råds politiska kommitté.

”Vår politiska kommitté har haft bra dialog med andra partier men beslutet var att stödja socialdemokraterna…Våra religiösa ledare har uppmanat alla deltagare i Fredagsbön att gå till vallokalerna den 18 september och rösta, de har meddelat att det finns inte något som hindrar muslimerna från att ge sina röster till socialdemokraterna som i tal och skrift försvarar de svaga i samhället.”

Detta blev en start på ett samarbete som sammanflätar muslimerna med Socialdemokraternas kristna gren, Broderskapsrörelsen, som bytte namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet, skriver Världen Idag. Namnbyte genomfördes troligtvis för att inte direkt kopplas till kristendom utan till religiösa socialdemokrater, vilket ger en öppnare tolkning för att släppa in muslimer i gemenskapen och det socialdemokratiska samhllsinflytande.