Prenumerera
Prenumerera
förtal - erkänner
By Frankie Fouganthin - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73613911

Ebba Busch Thor skriver 2017 – ”Låt fler unga afghaner stanna!”

Ebba Busch Thor skriver 2017 – ”Låt fler unga afghaner stanna!”

I en debattartikel ifrån 2017 uppmanade Ebba Busch Thor den socialdemokratiska regeringen att återgå till en lagstiftning där ”synnerligen och särskilt ömmande omständigheter” ska gälla som asylskäl i större omfattning. Sverige befann sig mitt i brinnande asylkris när KD:s partiledare skrev detta i den kristna tidningen Dagen. Artikeln fick titeln ”Låt fler unga afghaner stanna!”

Ebba skriver att det finns ”stolthet” i Sveriges stora ”ansvarstagande”. Hennes ambition är att Sverige ska fortsätta vara ett land som öppnar sitt hjärta för omvärlden, enligt debattartikeln.

”När situationen var som allra mest ansträngd under hösten och vintern 2015 svepte en våg av medmänsklighet över Sverige.” skriver hon och medförfattaren Emma Henriksson (då riksdagsledamot för KD).

Screenshot ifrån Dagen

I artikeln jämställer författarna kristna pastorer med muslimska imaner och ser bägge som viktiga delar av Sveriges civila samhälle. Därpå vill Ebba att svenskar ska se en afgansk pojke som en extra son eller bror. Utifrån det perspektivet försöker hon ge dessa unga män en offerkofta. De ska ses som utsatta och ensamma i en värld där de kommit långt ifrån sina familjer. Kd-ledaren försvarade följaktligen den anhöriginvandring som hennes parti stödde i riskdagen utifrån pojkarnas ensamhet som argument.

Just därför argumenterar författarna för gymnasielagens logik där de anser att vissa invandrargrupper ska kunna erbjudas permanent uppehållstillstånd om de slutligen etablerar sig på arbetsmarknaden.

”De pojkar och unga män som i dag riskerar utvisning till Afghan­istan lever många gånger inte upp till de högt ställda kriterier som gäller för asyl…Det är vår bedömning att betydligt fler av dessa skulle ha kunnat beviljas uppehållstillstånd om regeringen inte med den tillfälliga lagen tagit bort möjligheten att göra en bedömning utifrån synnerligen och särskilt ömmande omständigheter.” poängterar författarna. Deras budskap går inte att misstolka.

I allmänna ordalag tycker Ebba och hennes kollega synd om dessa afghanska män. De problematiserar inte ens om att väldigt få kvinnor lyckas fly ifrån den kvinnoförtrykande Afghanistan.

Ingenstans i artikeln skildrar skribenterna hur män med afgansk påbrå utsätter unga kvinnor i Sverige för våld och övergrepp. Ett känd exempel är Tishko Ahmed Shabaz. som mördade 17-åriga Wilma i Uddevalla. Hennes kropp hittades styckad hemma hos honom.