2 18.5 Ledare: Bli inte sambo med fattig ifrån tredje världen – Sverige är i krig: ”Den som, då riket är i krig…begår annan liknande förrädisk gärning” Döms för landsförräderi
Prenumerera
Prenumerera
Av Frankie Fouganthin - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18195922

Ledare: Bli inte sambo med fattig ifrån tredje världen – Sverige är i krig: ”Den som, då riket är i krig…begår annan liknande förrädisk gärning” Döms för landsförräderi

Stefan Löfven och dennes regeringen har som avsikt att lägga ett förslag som i princip ger alla utlänningar, som uttalar intention att ingå ett samboförhållande med en svensk medborgare, beviljat uppehållstillstånd. Migrationsverket kommer inte diskriminera lågutbildade och icke produktiva, för även dessa ska få uppehållstillstånd om någon landssvikande medborgare öppnar sin dörr och sin säng för dem.

Häromdagen uppdagades att miljöpartiets språkrörskandidat, tillika riksdagsledamot, Annika Hirvonen lämnat sin man för en afgansk flykting som nu får uppehållstillstånd. Skulle de gifta sig blir det lättare för mannen att få medborgarskap. Detta speglar nog hur dessa situationen kommer att se ut – Svenska medborgare som plockar hit partners som de får makt över men som spär på till den mångkultur som redan för KRIG mot svenska värderingar och svensk Trygghet.

Det börjar bli allt mer tydligt. Regeringen ämnar sälja ut vårt land till tredje världen och alla medborgare som väljer att bistå med att bli partner med en lågutbildad ifrån tredje världen borde lagföras som landsförrädare och bestraffas därefter.

Enligt kapital 22 i brottsbalken döms, ”Den som, då riket är i krig… begår annan liknande förrädisk gärning” som ger fienden bistånd, för landsförräderi, som en bra bit in på 1900-talet i princip straffades med döden.

Sverige är de facto i krig mot invandrargrupper och gäng som systematisk skapar ett parallellsamhälle där våld och övergrepp är de militära verktygen. Här om veckan rapporterade Svenska Morgonladet hur företrädare för Arabiska Partiet hotade med krig mot svenska staten.

Det vore fullt logisk att en domstol gör en analogisk lagtillämpning (utvidgad tolkning) av krigsbegreppet i ovan beskrivna lagrum i och med den rådande situationen i Sverige.

Högern och nationalismen i Sverige behöver samlas och få majoritet i riksdagens kammare. Därefter kan riket bryta med Genèvekonventionens principer samt FN och EU som organisationer. Detta ger Sverige då möjlighet att retroaktivt lagföra alla som svikit vårt land och givit fördelar till medborgare ifrån främmande och hotfull makt.