Prenumerera
Prenumerera

Peter Englund: Corona kommer att glömmas bort – SCB: Sverige uppvisar snarare underdödlighet nu

Peter Englund är historiker och författare som 2013 vann nobelpris i litteratur. 1989 disputerade han i historia.

I en SVT intervju häromdagen påstod han att Corona pandemin kommer vara bortglömd efter att allt kring den lagt sig. Enligt Englund försvann den spanska sjukan ifrån det allmänna medvetandet kort därefter. Coronapandemin når en dödsfallsstatistik på högst några procent av spanskasjukans mortalitetsnivåer på 3–6 procent av världsbefolkningen och då främst av personer i arbetsför ålder.

– Det kommer inte finnas kvar som en mörk skugga över vår existens, säger han i programmet, Min sanning. Enligt Englund hade den spanska sjukan en del påverkan på hur sjukvården arbetade därefter och det samma kommer att ske igen misstänker han i SVT.

Mer eller mindre allt i våra liv kommer med största sannolikhet att återgå till normalt, menar historikern.

Enligt höstens statistik ifrån Statistiska centralbyrån föreligger ingen överdödlighet i Sverige, trots ökad smittspridning. En underdödlighet verkar ha uppvisats i hela landet som eventuellt kan kompensera för de högre dödstal som kunde observera i våras. Ännu en markering om att Coronapandemin är obetydlig i relation till spanskasjukan.

– Vi har sett en underdödlighet på riksnivå varje vecka sedan slutet av augusti, säger befolkningsstatistiker Tomas Johansson i ett pressmeddelande på SCB hemisda.

Aftonbladet gjorde dessutom en artikel om Corona dödligheten utifrån SCB statistik i förra veckan. Tomas Johansson intervjuas här och han säger fortfarande att SCB inte ser någon korrelation mellan ökad smittspridning av covid19 och överdödlighet.

– Nu finns det visserligen en viss eftersläpning i våra data, men vi kan se att den ökade smittspridningen och det ökade antalet döda inte syns i dödsstatistiken, säger Tomas Johansson.

Den stora hysterin som vi ser i vårt samhälle kan mycket väl vara en produkt av missuppfattningar och vilseledande data. En OECD-rapport har varit grunden till mycket av den kritik som framförts mot Sveriges liberalare syn på restriktioner med argument om att Sverige har och haft hög dödlighet i covid19. Professor Anders Björkman är specialist i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet och anser att OECD fått fel på data då det troligtvis blandat ihop 4 länder i analysen. Björkman anser att OECD i sin rapport övertolkat allvaret av Coronaläget i Sverige i relation till övriga världen. Anders Björkman framförde denna kritik i en SvD-artikel härom veckan.