Prenumerera
Prenumerera
Av Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1353630

Sverige ger klimatbistånd på 300 miljoner till u-länder för industriomställning

Klimatomställning har blivit ett nytt begrepp inom även biståndspolitiken. Sveriges riksdag har beslutat att landet ska ge bort 300 miljoner av skattebetalarnas pengar för industriomställning i tredje världen. Totalt har Sverige bistått med 1,1 miljarder kronor i klimatbistånd via världsbankens klimatinvesteringsfond.

De globalistiska aktörerna i världssamfundet vill onekligen att tredjevärlden allt mer ska kunna utmana Europa med européernas egna pengar som stöd

Pengarna ska gå till att ”bistå utvecklingsländer och deras industrier att ta fram färdplaner, klimatstrategier och möjliggöra viktiga tekniska innovationer i hela värdekedjan inom den tunga industrin”, skriver regeringen på sin hemsida.

Miljöpartiets Isabella Lövin (MP) ställer sig positiv till satsningen och ser det som en avgörande del i det arbete som ska leda till en fosilfri värld. Lövin försvar de bistånds miljoner som nu lämnar Sverige i en tid av lågkonjunktur och utsatthet, skriver