Prenumerera
Prenumerera
Fair Use

Tillväxtverket förhindrar aktieutdelning vid permitteringsstöd – utan riksdagsbeslut

I sex månader efter att ett bolag fått permitteringsstöd råder ett utdelningsstopp till ägarna enligt det regelverk som nu finns, i alla fall om vi ska lite på Tillväxtverkets tolkning. Tillväxtverket har kommit fram till denna slutsats efter många turer kring frågan. Problemet är dock att många småföretagare överlever genom att nyttja dessa utdelningar som innebär uttag med längre skatt än vid lön, skriver Dagens Industri.

Myndighetens bedömning är i paritet med den rekommendation som regeringen framlagt i frågan. Företag som inte respekterar denna karenstid riskerar att bli återbetalningsskyldiga. Därtill får utdelning inte ha förekommit 2 månader före stödet började ges, om inte detta hände innan den 16 mars 2020, enligt Dagens Industri.
Arbetsgivarorganisationen Almega, som arbetar ett slopande av karensmånader, är kritisk till att Tillväxtverket har mandat att fatta beslut i frågan.”Småföretagare använder utdelningar i mångt och mycket för att överleva”, kommenterar Andreas Åström på Almega till Dagens Industri.”Där viker vi oss inte en tum.
Beslutet ska fattas där det hör hemma – i riksdagen, inte av en myndighet”, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, till Dagens Industri. Han hänvisar till ett utlåtande i finansutskottet där åsikten är tydligt att företag inte ska kunna ge utdelning under stödperioderna men utan att nämna karenstids framåt eller bakåt i tiden. Karenstid för utdelningsstop verkar vara Tillväxtverkets egna påfund.
Även bidrag från dotterbolag till koncernbolaget omöjliggörs under stödtiden och karenstiden enligt Tillväxtverket. Ifrån intresseorganisationen Företagarna anser man att detta begränsar investeringsviljan. Detta anser Företagarna vara oklokt när ekonomin måste återhämta sig.