Prenumerera
Prenumerera
Estonias bogvisir, är placerad på Muskö militärbas

Estonia: Nya dykningar och ny brottsutredning kan vara på gång

Tillsammans med haverikommissionerna i Estland och Finland gör den svenska Haverikommissionen nya bedömningar kring M/S Estonia. Detta efter dokumentärfilmen på Dplay i september som påvisar ett stort hål på fartygets skrov, enligt Sverige Radio.

Den nya utredningen är bara i sin linda och allt material, nytt som gammalt, måste gås igenom. Ställföreträdande generaldirektör Jonas Bäckstrand anser att metallurgiska analyser och analyser av skrovkonstruktionen måste göras på nytt. Detta kommer troligtvis kräva nya dykningar. Men för att möjliggöra detta kommer nya politiska beslut att krävas.

– Till att börja med så handlar det ju om att, utifrån ritningar och andra uppgifter om fartygets konstruktion samt materialet i fartyget, analysera vilka krafter som behövs och vilka scenarier som är sannolika för att orsaka hålen som finns i fartyget. Frågan om nya framtida dykningar, där är vi inte framme ännu. Men vi utesluter ingenting, säger Jonas Bäckstrand till Ekot.

Brottsutredningen som lads ner för nu 26 år sedan har också fått nytt liv skriver Ny Teknik. Åklagare Karolina Wieslander har fått uppgift att bedöma om en ny brottsutredning kan öppnas mot de inblandade parterna – besättning, rederi och varvet som byggde fartyget. Flertalet av brotten mot sjösäkerhetslagen är emellertid preskriberade.