Prenumerera
Prenumerera
Creative Commons: Av European People's Party - European People's Party, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68187439

Polen och Ungern stimulerar inhemskt barnafödande och kväser invandring – EU kräver att de anpassar sig till liberalism – Löfven backar upp Unionen

Polen och Ungern är två länder som gör allt för att minska invandring och stimulera inhemskt och kristet barnafödande. Länderna är EU-medlemmar och har vid flera tillfällen använt sina veton i unionen för att begränsa utbyggd överstatlighet. Däribland blockerar de den nya EU-budgeten, som resulterar i högre medlemsavgifter, och den överstatliga coronafonden, skriver Europaportalen.

EU har försökt utöva påtryckningar mot dessa länder med ambition att de anpassar sig och omfamnar liberal demokrati. Polen och Ungern vill snarare begränsa EU:s möjligheter att påtvinga medlemsländer liberala värderingar inom det sociala och i medlemsländernas statsskick. Polen och Ungern menar att detta hotar det nationella självbestämmandet.

Löfven kritiserar Polen och Ungern och anser att de ska rätta sig i ledet.

– Vi backar inte. Vi står upp för uppgörelsen och jag bedömer att 25 medlemsländer står bakom, säger Sveriges statsminister enligt Europaportalen.

Regeringarna i Warszawa och Budapest ämnar att hindra EU:s nya system som granskar och hindrar medlemsländerna att avvika ifrån liberala demokratins principer och total frihet, menar Svenska Dagbladet. Orban är övertygad om att detta till stor del handlar om invandring och migraton.

Även Moderaternas Eu-parlamentariker Tomas Tobe vill utesluta Ungern och Polen om de inte rättar sig i leden, säger han till Sveriges Radio.