Prenumerera
Prenumerera
© Anders Wollin

Krönikör Anders Wollin om – Lars Enarson – Medborgerlig Samling – Sverigedemokraterna & AFS – De alla behövs!

Medborglig samling är den kraft som lyckats samla den intelligenta högern under ett marginellt parti, men i egenskap av att vara en reaktion mot identitetspolitiken, står den rätt ensam som den enda motkraft mot ”flumvänsterns” hegemoni. Att Sverige, som länge varit ett ”sosseland” ändå har en intelligentia och en strid ström av människor som kan tänka stort och fritt, är kanske det största hoppet vi har. Medborglig samling (MED) är förvisso små, men sammantaget ändå landets enda hopp, i form av ett intellektuellt ljus. För även om Mattias Karlsson vill lyfta debatten mot de filosofiska perspektiven med sin nya think tank Oikos, är SD mer en gatureaktion på det övertag av Sverige som sker genom internationella avtal som sänker Sverige på ett par årtionden.

Den extrema maktförskjutningen Socialdemokratin har, borgar ju för detta. AFS, Alternativ för Sverige, är raka och tydliga, och vinner på det ett par poänger, ännu bara högaktuellt för drygt ca en procent av väljarkåren, och jag gillar deras glöd. Klart är att kampen måste föras på många plan. Men oavsett utkomsten för dessa tre partier, och en eventuell omskrivning av Moderaterna efter Regent Reinfeldt, och huruvida MED ger vatten på sin kvarn i de intellektuella domänerna, som ändå är det som formar ett samhälle, så är allting så uppgjort förskjutet redan, ja Sverige har skjutit sig så i foten att det blir svårt att börja gå åt annat håll snabbt nog. Därav den fjärde aktör, som både behöver omskriva sig själv, och ta del av debatten, nämligen kyrkan. Åtminstone nån gren av den.

Lars Enarsons Sverige 7:14 som nu heter Norden 7:14, startades på ingivelsen av att Lars mottog ord från vår Herre, som var så allvarliga om samhällets upplösning, att han formade sitt kall till denna bönerörelse, och jag har följt honom och är helt på det klara med att det här kriget är andligt. Han samlar just nu 10.000 bönekrigare som dagligen ber för Norden och Sverige, och om att vända åter mot kristendomen, eller som han säger, korset i våra flaggor. Där saknar jag en insikt hos de övriga aktörerna, som borde läsa sin Bibel och se att Etablissemanget och media bara är kontrollerade av demoniska krafter. Detta vansinne har inga naturliga förklaringar. Ska våra enskildheter och aktörernas varierande egenskaper verkligen komma till skott och till kraft, behövs mer än tankar, vi behöver andens kraft. En tro på det sanna, det ljusa, det rena inför Gud.

Ett Sverige helt och rent inför Gud, den Store. Då kan vi mer tydligt storma fiendens hangarer och från luften få all den hjälp vi behöver för att bomba deras befästningar. Annars är det som att slåss med vakten som inte vill släppa in oss i värmen, eller skriva en insändare om hur dum han var, eller vilka knäppa regler som gäller. Det stormar liksom inte brigaderna. Det gör bara det högre kallet, med nåden ifrån Gud, som om vi menar väl, vill rädda landet åt oss. Med vår hjälp, så klart, men då måste vi knäböja och inse att det finns krafter över oss som slåss – och välja sida. Det inre kommer före det yttre, och det vansinne vi nu ser i det yttre, kommer från det inre – och måste i lika delar bekämpas där. Det andliga krigets starkaste kort är bön. Att be för allt i världen, och att ha tro. Kommer den andliga dimensionen in i bilden, kan vi tränga undan ondskan. Annars inte.

Vid pennan

Anders Wollin