Prenumerera
Prenumerera
försenade dykningar - vid - Estonia - nyehter -
CC BY 4.0, Anneli Karlsson - https://digitaltmuseum.se/011014893527/m-s-estonias-bogvisir-placerat-pa-musko-orlogsbas-foremalsnummer-sm-2829 Estonias bogvisir, är placerad på Muskö militärbas.

Riksåklagaren överväger: Ny brottsutredning kring Estoniakatastrofen

Estoniakatastrofen har belysts med helt nytt ljus efter att Dplay dokumentären påvisat ett hål på fartygets skrov som aldrig tidigare uppmärksammats.

Efter denna upptäckt prövar nu Riksåklagaren om förundersökning gällande brott i samband med förlisningen har anledning att återupptas, enligt Sveriges Radio.

Estonia-överlevaren Anders Eriksson är den som krävt att den gamla förundersökningen väcks till liv. Gunnar Merkel, tillsynschef vid Riksåklagaren, undersöker nu först och främst vilken rättslig nivå som frågan ska behandlas på.

– Och sen kommer jag också att titta på eventuella brottsmisstankar här då och vi har ju regler att hålla oss till vad gäller preskription och annat. Men jag måste titta och gå igenom det här, innan jag kan lämna någon information om den fortsatta handläggningen, säger Merkel till Sveriges Radio.

Tomas Lindström var den åklagare som inledde förundersökningen 1994. Utredningen inleddes den dag Estonia sjönk 28 september 1994 men lades ner fyra år senare. Dagens Nyheter skriver 1998 att dåvarande chefsåklagare Lindström valt att lägga ner förundersökningen efter att han bedömt att varken besättningen, rederiet eller varvet med uppsåt eller oaktsamhet agerat på ett sätt som var grund för åtal. Den brottsrubricering som han arbetade utifrån var vållande till annans död och brott mot sjölagen.

Den internationella Haverikommissionen hade emellertid mer kritik att rikta mot det tyska Meyervarvet än Tomas Lindström. Haverikommissionen ansåg att varvet byggt bogvisir och lås för svaga, vilket låg bakom katastrofen, enligt Dagens Nyheter.