Prenumerera
Prenumerera
© Patrik Svedberg

Hovrätten: Mordbrännare ifrån Irak slipper utvisning – Kunde uppvisa Klanintyg

En man med utländsk härkomst dömdes till 10 månaders fängelse och utvisning. Detta är en produkt av att han försökt tända eld på ett flerfamiljshus Ronneby. Fängelsedomen står fast med utvisningsbeslutet har rivits upp, rapporterar Sydöstran.

I tingsrätten påstod mannan att han troligtvis mördas i Irak då han är i konflikt med en klan i hemlandet. Tingsrätten bedömde inte mannens uppgifter som trovärdiga och dessutom ansåg rätten att det på goda grunder kunde antas att mannan skulle fortsätta begå brott i Sverige. Därmed fastställes utvisningen, enligt Dagens Juridik.

Den tilltalade överklagade domen till hovrätten och mannen hade sedan tingsrättsförhandlingarna ett klanintyg som nu hovrätten konstaterade att de inte kunde dra några säkra slutsatser kring. Därmed hävdes utvisningsbeslutet med hänvisning till att Irak har en utpräglad klankultur och detta anser hovrätten nog som grund för att upphäva utvisningsbeslutet. Hovrätten fastställer att det inte går att utvisa människor till Afrika eller Mellanöstern då en stark klankultur råder, rapporterar dessutom Dagens Juridik.

Riksåklagaren Petra Lundh är kritisk till hovrättens resonemang och ville driva ärendet till Högsta domstolen. Men HD avslog möjligheten att pröva ärendet en sista gång. Därmed har domen om upphävd utvisnign vunnit laga kraft.