Prenumerera
Prenumerera
By AndrewRm - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4493945

Nya psalmboken tas fram utifrån genuskritisk teori – krav ifrån HBT-rörelsen

Svenska kyrkans nuvarande psalmbok antogs av 1986 års kyrkomöte. Detta skedde exempelvis innan den svenska kyrkan vigde samkönade par. Det tog 20 år för denna psalmbok att ta form och arbetet leddes i praktiken av hyrkoherde och författare Anders Frostenson.

Anders Frostenon som kyrkoadjunkt år 1944. Frostenson var i grunden språkvetare som avlade examen vid Lunds universitet 1928. Densamme var gift med Ulla Lidman som var riksdagsledamot för det gamla högerpartiet.

Men nu anser Svensk kyrkan att Frostensons psalmbok blivit ålderdomlig och förlegad. 2018 beslutat kyrkomötet att sätta igång ett arbete för att ta fram en ny psalmbok, enligt SVT.

– Det finns en väldig förväntan på psalmerna. Dels att de mer traditionella ska finnas kvar. Samtidigt finns ett enormt tryck när det gäller nya psalmer, ett väldigt inflöde. Det är uppenbart att det behövs en inventering, säger Henrik Tobin till SVT. Henrik är koordinator och musikaliskt sakkunnig i den förstudie som ska bana väg för fortsatt arbete kring denna nya psalmbok.

Det finns en oerhört tryck ifrån HBTQ-kristna om att fler könsneutrala psalmer tas fram till en ny psalmboksupplaga. Det råder dock en stor tveksamhet inom kyrkans ledade organ huruvida man vill ha en större psalmbok, skriver dessutom SVT.

Om psalmboken inte får blir större kommer troligtvis gamla traditionella psalmer behöva stryks till fördel för nya som är framtagna utifrån en mer kulturmarxistisk och HBTQ-anpassad diskurs.