Prenumerera
Prenumerera
By AndrewRm - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4493945

Moderater: Vill satsa på HBTQ-utbildningar inom äldrevårlden

Flera riksdagsledamöter hos Moderaterna känner att en prioriterad fråga i lågkonjunkturens Sverige är att personal inom äldrevården tvingas höja sin kompetens inom HBTQ-området. Dessa M-politiker ligger bakom en motion i riksdagen vars andemening är kritisk till att knappt en tiondel av Sveriges kommuner har HBTQ i fortbildningsplanen inom äldrevården och hemtjänsten.
”Alltså inte ens tio procent av kommunerna i landet tar detta på allvar. Här behöver utbildningsinsatser göras”, står i motionens brödtext.

Motionen har undertecknats av de moderata riksdagsledamöterna Camilla Waltersson Grönvall, Johan Hultberg, Ulrika Heindorff, Ulrika Jörgensen, John Weinerhall, Noria Manouchi samt Marie-Louise Hänel Sandström.

Huvudbudskapet i motionen är att vårdpersonalen inom äldrevården, både på boenden och i hemtjänsten, ska stärka sina kunskaper kring hur de ska relaterade till HBTQ på jobbet.