Prenumerera
Prenumerera
© Anders Wollin

Krönika: Anders Wollin skriver om hur kulturen och de absoluta sanningarna bryts ner av vänstern

Jag tror det var Marianne Lindberg De Geer som i en artikel för ett eller två decennier sedan, skrev i DN att nu skulle dåtidens begrepp om storsinthet, såsom gudomligt, gudabenådad, genialt osv förpassas till historien, vad gäller konst. Men som alla vet så är konst bara ett första testterritorium för vad som sen ger sig till känna på samhället i stort.
Detta är, vill jag hävda, lika påfallande betryckande för vårt gemensamma arv och framtid som nation och människor, som Mona Sahlins många hätska påhopp på allt svenskt, som skulle mana o leda fram till det vi ser idag, nationens upplösning.
Utan klassifikationer, dvs där saker och ting ingår i en större helhet, kan inga värden sättas, eftersom du inte kan värdera något. Således är vi helt satta på pottan i en tomhetskultur, ett vacuum, som givetvis fräter sönder oss inifrån.
Detta, såväl De Geers och Sahlins liknande utlåtanden, är det som mynnar ut i den största attack på språket och nationen som nånsin har skett: Identitetspolitiken. Alltså en praktiserad teori om att inget har nåt värde, inget har heller nån identitet, gränserna är upplösta. Ett träd kan vara en rymdstation (och en analfabet en rymdforskare), en apelsin ett äpple, en människa en apa. Ingenting är förädlat såsom den skapelseprocess den utgör, utan allt är flytande till löjet tar över och vänder den sunda existensen till den destruktiva. För det är vad som sker, och, vill jag påstå, dess syfte.
Nämligen: att undergräva allt som har byggts upp, genom att smutskasta det, ställa det på en påle och låta folkpöbelns hutlöshet kasta råa ägg på det. Den satanistiska vänstern har nu lyckats bryta ned den sammantagna västerländska tankeskolan, genom att anspela på Hitlers rike så fort nån form av ordning och hierarkisk struktur berörs. Därför upphöjs Intet, dyrkandet av Das Nichts som Immanuel Kant skrev om, för att undanröja tdigare status och av ordning satta hierarkiska byggstenar i vårt gemensamma samfund.
Bara en anarkistisk, kommunistutopisk pöbelmentalitet kan skräna efter en sån olycka! Men se, detta är precis vad den -68 baserade Identitetsvänstern, som nu ta tagit all central makt i anspråk, brer ut över och på oss. De börjar tidigit med barnen, könsförvirring, miljöhotet, alltings upplösning, att de de inte ska känna trygghet och de ramar inför vilka de rör sig och ska växa, som ett led i den nya, identitetslösa människan, som är ett ytterligare steg i den nya världsordning de drömmer om.
Genom att vi inte ska känna tillhörighet, ska vi heller inte definiera oss som nånting. Allt sådant är rasistiskt, dvs dömande, eller snarare urskiljande. Och detta är pudelns kärna, att inte göra skillnad på en sak från en annan. Men då frånser man en lång vetenskaplig och språklig och kulturell liksom även andlig tradition, som prövats av verklighteen i tusentals år. Om ett äpple kan vara en apelsin, om du bara tycker eller känner det, ja då gäller inget längre, alltså är det inte konstigt att samma pöbelskränande vänster ger sig på Von Linné, statyer etc. De vill inte känna av en tid som lärde sig urskilja. För i deras Alla ör lika tid, där ingenting är något och något i sin säregenskap är lika med rasistiskt, då finns ingen gräns för hur långt galenskapen kan drivas. Och detta, just detta, är vad vi ser idag. Och det sker simultant, på alla plan, överallt.
Alltså är detta en kulturell och nationell nöd, vi står inför ett förtäckt och dolt hot, som smugit sig in på maktpositioner i hela vår grundbult till samhälle, och utan att den framväxten stoppas nu, kommer vår framtid att kantas av ett existentiellt mörker som bara Satan hade gillat. Men jag antar att det är honom de dyrkar.
I bl a Rules for radicals, en klassisk amerikansk bok för vänstern från 50-talet, som bl a Hillary Clinton har hyllat, kan man också läsa en dedikation och hyllning till Lucifer. Är det då konstigt, att som de två förnämsta konservativa debattörerna i USA, Dennis Prager och David Horowitz, säger, att allt vänstern rör vid, förstörs? Är det ens en slump, eller är det en nödvändig följd av det de praktiserar, nämligen ett ont uppsåt?
Jag anser att vänstern andligen är satans tjänare. Det finns inget annat sätt att se på det. Den intellektuella vänstern vet vad de gör, de vill störta den vita rasen, Europa och USA, liksom nu Australien och Nya Zeeland (premiärministern där är kulturmarxist som också vill öppna för massinvandring från tredje världen). Den vite mannen är dessutom en omskrivning av något betydligt allvarligare som de går i attack mot, Jesus. Det är Honom de vill åt. När den Identiteten, som byggt upp Europa och det Kristna USA, faller, vilket ser ut att ske, så kommer ett Anti-kristligt rike resa sig. Enligt Bibeln i 3,5 år, om det vet andra mer. Jag ser bara vad som är i görningen, och detta har pågått länge, för att skölja över oss som en störtflod. Puckona i regeringen, som Alice Bah Kuhnke, är förvisso huvudlösa idioter, men i min övertygelse är dem bara placerade där av de andliga krafter som nu ligger över oss, nämligen djävulen. Såna idioter hade aldrig lyfts till makten, om inte nåt riktigt lurt var i görningen. Och det är ingen gissning, det är så det är. Gud ger oss vad vi önskar. Vill vi häda honom så spelar han med och tillåter Satan att göra sitt. Men han har humor, inte minst när han låter denna regering blåsa bort ett helt lands historia och framtida öde med en Löfvén, en Lööf, och en Lövin.
Det är så man skrattar. Ända till graven.
Anders Wollin
Anders Wollin är en konstnär inom det expressionistiska fältet som även nått berömmelse på den internationella arenan.